Beyaz çimentonun dünya lideri, yerini sağlamlaştırıyor

0
45 yıllık tecrübesi, yurt içi ve yurt dışındaki tesisleriyle Çimento sektöründe global bir marka haline gelen Çimsa, yeni yatırım hamlesine hazırlanıyor. Genel Müdür Nevra Özhatay’ın Dökme Malzeme Dergisi’ne verdiği bilgilere göre, 165 milyon dolar harcanarak, Afyon’daki fabrikanın kapasitesi üç katına çıkarılacak. Bir diğer adım da beyaz çimento için atılacak. 55 milyon dolar yatırımın ardından Eskişehir’de yıllık 415 bin ton beyaz klinker üretilecek. Böylece Çimsa’nın beyaz çimento üretim kapasitesi Mersin fabrikasıyla birlikte 1 milyon 565 tona ulaşacak. Özhatay gelinen aşamayı, “Dünyada beyaz çimento lideri konumumuz güçlenecek.” sözleriyle özetliyor.

DÖKME MALZEME DERGİSİ / ÖZEL RÖPORTAJ

Türkiye’de çimento ve yapı malzemeleri denildiğinde ilk akla gelen Çimsa, faaliyette olduğu ilk günden beri sektörde fark yaratarak sürdürülebilir büyümeyi sağlıyor. 45 yıllık tecrübesi, geniş ürün yelpazesi, insana ve çevreye saygılı yaklaşımıyla uluslararası bir şirket özelliğini taşıyan Çimsa, özellikle beyaz çimento alanında dünya lideri. Ar-Ge gücü ile yurt içi ve yurt dışı yapılanmaları Çimsa’yı hem global bir marka yapıyor hem de paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı haline getiriyor.

1972’de Mersin’de kurulan ilk fabrikayla sanayideki yolculuğuna başlayan şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisi yıllardır devam ediyor. Çimsa, bugün Kayseri, Mersin, Eskişehir, Niğde ve Afyonkarahisar’da bulunan beş entegre fabrika, Ankara’da bulunan bir öğütme tesisi, Marmara terminali ve Malatya Çimento Paketleme tesisi, 4 hazır beton bölge müdürlüğüne bağlı 31 hazır beton tesisi ve 7 yurtdışı terminali ile uluslararası bir çimento üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.

Global arenadaki yolculuğuna 1996’da Sevilla terminali ile başlayan Çimsa, Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve Alicante (İspanya), Gazimagusa (KKTC), Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan uluslararası terminallerle ürünlerini en hızlı şekilde müşterine ulaştırıyor. 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan Çimsa’nın Genel Müdürü Nevra Özhatay’ın verdiği bilgilere göre şirket, 2016’da 110 milyon dolar ihracat geliri elde etti. 5,6 milyon ton çimento üreterek, 1,170 milyar TL net satış geliri sağladı.

2017’ye de hızlı giren Çimsa, beyaz çimentoda elde ettiği dünya liderliği konumunu yeni yatırımla sağlamlaştırmanın peşinde. Şirket bu yıl Eskişehir Çimento Fabrikası’nda, 55 milyon dolarla yatırımla beyaz klinker üretim kapasitesini yıllık 415 bin tona çıkaracak. Özhatay, “Böylece, Mersin fabrikamızın mevcut üretimiyle birlikte yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon 565 tona ulaşacak ve dünyada beyaz çimento lideri konumumuz güçlenecek.” diyor. Şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinden hedeflerine kadar pek çok konuda sorularımızı cevaplayan Özhatay’ın değerlendirmeleri özetle şöyle:

MERSİN FABRİKASI DÜNYADA İLK VE TEK

Çimsa Mersin Fabrikası– Çimsa’nın ilk üretime başladığı Mersin’deki fabrikanın geldiği aşamayı anlatır mısınız? Mersin fabrikasının taşıdığı özellikler nelerdir, bunun sektör açısından önemi nedir?

Çimsa Mersin Fabrikası, 2000 yılında yeni beyaz klinker hattının devreye alınması ile dünyada tek çatı altındaki en yüksek kapasiteli beyaz çimento tesisi olmuştur. Mersin Fabrikamız gri çimento, beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu üretim kapasitesi ile dünyada tek çatı altında üç tip çimento üretebilen ilk ve tek fabrikadır.

Fabrikamızda 1 adet Gri döner fırın, 1 adet Gri ve Beyaz dönüşümlü döner fırın, 1 adet Beyaz döner fırın, 3 adet dik Kalsiyum Alüminatlı fırınla üretim yapılmaktadır. Fırınlarımızda ve tüm değirmenlerimizde expert sistemler olup, tüm üretim sanal beyin ile kontrol edilmekte ve anlık müdahaleler otomatik yapılmaktadır. Gri ve Beyaz paketleme tesisleri birbirinden izole yapıda olup, her türlü paketleme cinsine sahiptirler.

– Mersin fabrikanızda üretim kaç kişilik bir ekiple sağlanıyor. Üretim kapasitesini arttırmayı düşünüyor musunuz?

Mersin’de 157’si beyaz yaka, 251’i mavi yaka olmak üzere 408 çalışanımızla hizmet vermekteyiz. 2016 yılında Mersin Fabrika’mızda klinker stokholümüz devreye alınmış; özel ürünler silo ve paketleme yatırımlarımız tamamlanmıştır. Böylece gri çimento kapasitemiz 2.167.500 ton/yıl; beyaz çimento kapasitemiz ise 1.455.500 ton/yıl’a ulaşmıştır. Sahip olduğumuz yetkinlik ile değişen piyasa şartlarına göre ihtiyaç halinde Mersin fabrikamızda gri ve beyaz çimento üretebilen fırınımızın üretim tipini değiştirebilmekteyiz.

– Fabrikada üretim kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Çimsa Mersin Fabrikamızda üretimi sürekli kılmak ve üretim kalitesini düzenli geliştirmek adına birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Kestirimci, kullanıcı, önleyici, düzenleyici ve revizyon bakım planlama ve faaliyetleri, X+5 büyük bakım ve yatırım planlarının hazırlanması, bakım performans KPI ve bütçelerinin belirlenmesi, takibi ve raporlamaları, hizmet ve malzeme yönetimi, dokümantasyon ve arşiv yönetiminin sağlanması, tasarım ve iyileştirme proje çalışmalarının yanı sıra; bakım-planlama faaliyetleri, gelişime yönelik eğitim planlama ve uygulamaları ile bakım –planlama faaliyetlerinin İSG ve çevre boyutundaki düzenlemeler, uygulamalar ve eğitimler, eğitim kitapçıklarının hazırlanması gibi çalışmalar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

– Kullanılmayan atıklar konusunda nasıl bir yol izliyor?

Çimsa Mersin Atık Yönetim süreci, EYS-MRS-PR-ÇEV-002 Atıkların Kontrolü prosedürü, EYS-MRS-ÇT-ÇEV-009 Saha ve Ünitelerde Tertip Düzenin sağlanması talimatı ve EYS-MRS-CEV-FR-06 Atık Türleri ve uygulanacak işlemler tablosunda belirtilmiş olan yönergeler ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak işlem görmektedir.

Ünitelerde üretim ve bakım faaliyetleri sonucu oluşan ve tekrar kullanılamayacak malzemeler öncelikle tesisler tarafından kaynağında ayrıştırılmaktadır. Daha sonra tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, atık toplama ekibi tarafından her gün atık toplama alanlarından atığın cinsine göre ayrıştırılıp toplanarak, geçici atık depolama sahasına taşınmaktadır. Burada her atık türü için ayrılmış bölümlerde depolanarak Ulusal Çevre Yönetmelikleri kapsamında geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Toplandıktan sonra geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilen atıkların envanteri, atıkların cinsine göre sınıflandırılarak Çevre ve Atık Liderliği tarafından takip edilerek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmaktadır.

– Çimsa’nın hedefleri nelerdir? Bu yıl yeni fabrika ya da tesis açmayı düşünüyor musunuz?

Bu yıl, gerek şirketimiz gerek sektörümüz için önem taşıyan iki büyük yatırıma imza atıyoruz. Eskişehir Çimento Fabrikası’nda, 55 milyon ABD doları yatırım ile I. Üretim Hattı’nın hem gri hem de beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımımızın ardından, Eskişehir fabrikamız yıllık 415 bin ton beyaz klinker üretim kapasitesine ulaşacaktır. Böylece, Mersin fabrikamızın mevcut üretimiyle birlikte yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon 565 tona ulaşacak ve dünyada beyaz çimento lideri konumumuz güçlenecektir.

İkinci büyük yatırımımız kapsamında, Afyon Çimento Fabrikamızı, modern teknolojiyle donatılmış Halımoru Köyü’nde yer alan yeni üretim tesisine taşıyoruz. 165 milyon ABD doları bütçeye sahip yatırımımız neticesinde, Afyon Çimento Fabrikamızın üretim kapasitesi üç katına çıkacak ve yıllık 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine ulaşacak. Bu yatırımlarımız sayesinde bir yandan Çimsa’nın sektöründeki konumu güçlenecek, öte yandan daha çok insana istihdam alanı yaratılarak ülkemiz için katma değer oluşturulacak.

HEDEFİMİZ SIFIR KAZA

– Çimsa’nın iş güvenliği konusunda attığı adımları anlatır mısınız? Şirketin bu konudaki politikasının ana hatları nelerdir?

Çimsa olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki çalışmalarımızı sürdürülebilirlik yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyor ve 45 yıldır bu alandaki kurumsal standartları sürekli iyileştiriyoruz. Bu bilinçle tüm fabrikalarımızda İSG risklerini kontrol altına almak için gereken önlemleri alıyor, tüm birimlerimizin iş güvenliği bilincini yükselten eğitim ve uygulama çalışmaları yürütüyoruz. Her kademede çalışanlarımızın “hiçbir kazaya maruz kalmadan” her gün evlerine sağ salim dönmeleri amacıyla hareket ediyor; çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna olan ilgilerini canlı tutmak, farkındalıklarını artırmak ve bu yöndeki çalışmalara teşvik etmek amacıyla düzenli olarak yeni projeler geliştiriyoruz.

Fabrikalarımızın tümü, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem belgesine sahiptir. Türkiye’de T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işleme konulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yasal yönetmeliklerinin yanı sıra, uluslararası standartlarda uygulamaları da yakından takip etmekteyiz. Bu hassasiyetle çalışma alanlarımızın güvenliğini her geçen gün ileriye taşıyor ve “Sıfır Kaza” hedefiyle hareket ediyoruz.

‘ALTIN BARET’ İŞ GÜVENLİĞİNİ ZİRVEYE ÇIKARACAK

2016 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini revize etmek, mevcut sistemlerimizi güncellemek ve kaza sıklığı ile ağırlık oranlarını azaltmak amacıyla “Altın Baret” Projemizi uygulamaya başladık. Bu projenin temel amacı, çalışanlarımızın kendi güvenliklerinin yanı sıra çalışma arkadaşlarının iş güvenliği konusunda da hassasiyetlerini artırmaktır. “Altın Baret” Projesi ile İSG performansımızı daha üst seviyelere çıkaracağımıza, çimento sektöründe bizi dünya çapında ayrıcalıklı kılacak başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. En üst yönetim seviyesinde temsil ve takip ettiğimiz İSG uygulamalarını, kanun ve yönetmeliklere uymanın ötesine taşıma hedefiyle hareket ediyoruz.

2015-2016 yıllarında fabrikalarımızda yapılan denetimler sonucunda, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması kapsamında Çimsa Silifke Hazır Beton Tesisi 1.lik, Çukurhisar Hazır Beton Tesisi ise 2.lik ile ödüllendirilmiştir.

Son olarak şirketimiz, dünya devi çimento şirketleri tarafından kurulan ve sürdürülebilirlik alanında en iyi örneklerin paylaşıldığı bir platform olan Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI-CementSustainabilityInitiative)’ne katılan ilk ve tek Türk çimento ve yapı malzemeleri şirketidir. Bu platformda paylaşılan en iyi İSG uygulamalarını Türkiye’ye getirerek gerek şirketin, gerekse sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

– Çimsa’yı sektörde farklı kılan özellikler nelerdir? Sadece Çimsa’ya özel ürünleriniz var mı?

Çimsa olarak sektörde öncü konumumuzun en önemli sebebi araştırmaya, sorgulamaya, gelişmeye ve yenilenmeye ayırdığımız kaynaklar ve her geçen gün yenisini eklediğimiz yatırımlardır. 2000 yılında Mersin Fabrikamızda faaliyete aldığımız, 1 Mart 2017 itibariyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi’mizde, katma değeri yüksek ve iş ortaklarımızın özel ihtiyaçlarına yönelik ürünler ve farklı uygulamalar geliştirmekteyiz. Sektörde ilk niteliği taşıyan Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalar ile pazar trendlerine ve dinamiklerine yön vermeyi amaçlıyoruz.

Geniş hizmet ve ürün yelpazemizle her geçen gün büyürken, inovasyonu rekabette şirketimize avantaj sağlayan stratejik bir araç olarak görüyoruz. Türkiye’de ilk beyaz çimento üretimimizin yanı sıra, Kalsiyum Aluminat Çimentosu, Kendini Temizleyen Çimento, Anti Bakteriyel Çimento gibi geliştirdiğimiz özel ürünlerle sektörümüze öncülük ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirdiğimiz katma değeri yüksek ürünleri, ihracat kanalımız ve yurt dışı yapılanmalarımız vasıtasıyla müşterilerimize ulaştırıyor; ihtiyaç ve taleplerini karşılıyoruz. Bu çalışmalarımızla, bir yandan şirketimizin uluslararası bilinirliğini geliştiriyor; öte yandan ihracat gelirimizle ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz.

 

Özhatay yeni hedefi açıkladı: Raporlama alanında örnek bir şirket

“Bizler, başarının sadece finansal kaynaklı olmadığı; sosyal ve çevresel kaynakların yerinde ve verimli kullanımının da oldukça önem taşıdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Sahip olduğumuz entegre bakış açısıyla tüm iş süreçlerimizde ekonomik, sosyal ve çevresel değer üretiyor; sürdürülebilirlik yaklaşımımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Bu noktadan hareketle 2016 yılında, uzun yıllardır başarıyla yürüttüğümüz raporlama faaliyetlerimizi bir adım öteye taşıyarak, enerjimizi entegre raporlama alanına yönelttik. Çalışmalarımızın güncel sonuçlarını, geleceğe dair hedef ve planlarımızı ve bir kurum kültürü haline getirdiğimiz sürdürülebilirliği, üyesi olduğumuz Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)’nin önerdiği sermaye kategorizasyonu kapsamında, entegre bir bakış açısı ile analiz ederek, Mart ayında paydaşlarımıza ulaştırdık.

Uzun soluklu çalışmaların ardından tamamladığımız Entegre Faaliyet Raporu’muzu tüm paydaşlar tarafından erişilebilir ve aynı zamanda çevre dostu olması adına elektronik ortamlarda paylaşıyoruz. Böylece bir yanda paydaşlarımıza sunduğumuz bilginin kalitesini artırırken bir yandan Türkiye’de raporlama alanında örnek bir şirket olmayı hedefliyoruz.”

Share.

About Author

Leave A Reply