Depolama Tankı Terminallerinin Risk Analizi – IX

0

Ali SarıDOÇ. DR. ALİ SARI 

İstanbul Teknik Üniversitesi,
e-posta: asari@itu.edu.tr

Tehlike Sonuç Analizi

Yangın

Bütün yangınlar üç temsili havuz boyutu, küçük, orta ve büyük yangın olarak analiz edilir. Havuzun büyüklüğü, önceki deneyimlere ve ayrıca risk analizinde uygulanan tipik sızıntı oranlarına dayandırılacaktır. Tek istisna, ayrı ele alınacak olan Boil-over (kaynama) etkisi olacaktır.

Havuz yangını modellemesinde aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

  • Yanma oranı
  • Havuz boyutu
  • Yükseklik dahil olmak üzere alev geometrisi
  • Alev yüzeyi yayılan güç
  • Geometrik görüş faktörü
  • Atmosfer iletimi
  • Alınan termal radyasyon

Yangın senaryolarının modellenmesi, sızıntıdan sonra havuz büyüklüğünün hesaplanmasını ve ardından havuzdan gelen uçucuların yanma oranının hesaplanmasını içerir. Havuzun buharlaşma oranını uygun bir şekilde hesaplamalıdır. Toprağın ısı transferine etkileri ve hava akışına bağlı konveksiyonlar göz önünde bulundurulur. Yanma oranının hesaplanması sırasında yanmanın temel özellikleri de dikkate alınır.

Bir havuz yangın senaryosu için, kararlı durumda, tüm buharlaşan yakıtın serbest bırakıldığı için tüketildiği kabul edilebilir, havuz yüzeyi üzerindeki kütle buharlaşma oranının yanma oranına eşit olduğu varsayılabilir. Denge havuzu çapı, kütle buharlaşma hızı ve malzemenin yanma oranı kullanılarak bir korelasyon ile tahmin edilebilir. Alev yüksekliği daha sonra Thomas korelasyonu kullanılarak tahmin edilebilir ve yanma oranı, ortam hava yoğunluğu, havuz çapı ve yer çekimi sabiti kullanılarak rüzgar hızına göre düzeltilebilir.

PHAST’taki havuz yangın modeli, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi eğik bir silindir kullanır. Havuz yangını alev büyüklüğünü hesaplamak için alev uzunluğu H, alev çapı D ve eğim açısı Ø kullanılır.

Şekil 1. Havuz Yangını Modeli

Şekil 1. Havuz Yangını Modeli

Yangından çıkan ısı akısı, radyasyon modeli ile ele alınmalıdır. Hesaplamalar, katı plume radyasyon modeli (solid plume radiation method) ve nokta kaynağı radyasyon modeli (Point source Radiation Model) dikkate alınarak yapılmalıdır. Radyasyon modelinin sonucu, belirli hedef noktalardaki termal etkiyi hesaplamak için kullanılır. Her iki durumda da, radyasyon modeli, gelen radyasyon akışını hesaplamak için alevin yüzey emmisif gücünü, ortamın geçirgenliğini hesaba katar. Bununla birlikte, nokta kaynağı radyasyon modeli, radyan fraksiyonun tahminine ve alev yüksekliğinden belirli bir nokta kaynağı konumuna dayanır. Öte yandan, katı plume radyasyon modeli, yüzeyin emmisif gücünü hesaplar.

Flaş Yangını

Flaş modeli, dispersiyon modelinden yanma alanının hesaplanmasına dayanır. Yanma bölgesi tipik olarak alt yanıcı limitin (LFL) yarısına kadar tanımlanır.

Termal radyasyon etkisi, alev sıcaklığını ve büyüklüğünü dikkate alır. Alevin emmisif gücü, bir engellerin etkisini dikkate almalıdır. Havuz yangındaki radyasyon modeline benzer şekilde, alevin yayılımı, görüş faktörü ve atmosferik etkileri de göz önünde bulundurulur.

Share.

About Author

Leave A Reply