Depolama Tankı Terminallerinin Risk Analizi – VII

0

Ali SarıDOÇ. DR. ALİ SARI 

İstanbul Teknik Üniversitesi,
e-posta: asari@itu.edu.tr

MUHAFAZA KAYBI

 

Depolama tanklarında yangın, patlama, depremlerden ya da tank duvarının yırtılmasına bağlı muhafaza kaybı yani tank içindeki sıvının dışarı akması mümkündür. Bunun yanında çalışanların hatalarından ya da ekipman hatalarından dolayı aşırı dolum ve buna bağlı olarak sıvı muhafaza edilemeyebilir.

Bu tür olaylar ve bunlardan dolayı oluşan hasarlar insanlara ve çevreye önemli zararlar verir ve şirketleri de mali açıdan çok olumsuz etkiler. Şirket arazilerini kaybedebilir, kirlenen çevreyi temizlemek için çok büyük masraflara girerler ve itibar kaybına uğrarlar. Bu olaylar sadece çalışanları değil, aynı zamanda depolama tankı terminallerinin etrafındaki halka da olumsuz etki eder.

Şekil 1’de ikincil muhafaza alanına (dayk havuzu) örnek verilmiştir. Şekil 2’de de muhafaza kaybıyla dolan dayk havuzunda çıkan dayk yangının (havuz yangının) verdiği zararlar örnek olarak gösterilmiştir. Şekil3’te depolama tanklarından sızan petrolün dayk havuzunu nasıl doldurduğu gösterilmiştir.

Bununla birlikte, muhafaza havuzu (ikincil muhafaza bölgesi ya da dayk havuzu) sadece sızan petrol değil, aynı zamanda yağmur fırtınasından birikmiş suyu ve yangın sırasında yangınla mücadele faaliyetlerinde kullanılan suyu da muhafaza edebilmelidir. Yağmur suyunun ya da diğer sıvıların drenajının yapılamaması, depolama alanlarının kapasitesini azaltır ve dışarı sızan sıvı insanlara ve çevresel sisteme zarar verecektir. Bu yüzden muhafaza kaybı analizlerinde şu noktalar göz önüne alınmalıdır.

  • Dayk (bund) alanlarının eğimi ve derinliği, ek su tutma alanları;
  • Tanklar tarafından muhafaza alanı kullanım yöntemleri (yani, hangi tankların ayrı ayrı muhafazaya sahip olduğunu ve hangilerinin paylaşılma alanları olduğu);
  • İkincil depolama alanından uzak ek su toplama alanına kadar drenaj yolu;
  • Drenaj sistemlerinin yapısal özellikleri;
  • Muhafaza alanlarının o andaki yapısal durumunun değerlendirmesi.
Şekil 1: Depoloma Tankının Toprak Duvarlı İkincil Muhafaza Alanı (Dayk havuzu)

Şekil 1: Depolama Tankının Toprak Duvarlı İkincil Muhafaza Alanı (Dayk havuzu)

Şekil 2: Dayk Havuzu Yangını sonrası Hasar

Şekil 2: Dayk Havuzu Yangını sonrası Hasar

Şekil 3: Örnek Muhafaza Kaybı

Şekil 3: Örnek Muhafaza Kaybı

Share.

About Author

Leave A Reply