Depolama Tankı Terminallerinin Risk Analizi- XII

0

Ali SarıDOÇ. DR. ALİ SARI 

İstanbul Teknik Üniversitesi,
e-posta: asari@itu.edu.tr

Tehlike Sonuç Analizi

Toksik Gaz ve Duman

Havuz yangın dumanı üretim hızı, havuz yangın çapı ve yakıt yanma hızı esas alınarak hesaplanmalıdır. Açık hava ve iyi havalandırılan yangınlar için hacimsel olarak tahmini CO, CO2 konsantrasyonu ve partikül başlangıç optik yoğunluk konsantrasyonu Tablo 1’de verilmiştir. Yangının açık bir ortamda olacağı göz önüne alındığında, havuz yangın senaryoları iyi havalandırılan yangın veya sınırlı yakıt olarak sınıflandırılabilir.

Şekil 1: Depolama Tank Tesisinde Yangın Sırasında Toksik Gaz ve Duman Yayılımı

Şekil 1: Depolama Tank Tesisinde Yangın Sırasında Toksik Gaz ve Duman Yayılımı

Tablo 1: Dumandaki Toksik Gaz Konsantrasyonu

Dumandaki Konsantrasyon (% Hacim)
Bileşenler İyi havalandırılan yangın veya sınırlı yakıt İyi havalandırılmayan yangın
Gaz Sıvı Gaz Sıvı
CO 0.04 0.08 3 3.1
CO2 10.9 11.8 8.2 9.2
Optik Yoğunluk   (m-1) 15 47 29 70

 

Kaçış yolunun iyi bir şekilde yerleştirildiğini ve yüksek görünürlük işaretleme veya aydınlatma ile donatıldığını varsayarsak, görünürlük yaklaşık olarak:

V = 2.5 / D

olarak hesaplanır. Burada

V = Görünür Mesafe

D = Birim yol uzunluğu başına Optik Yoğunluk’tur. (m-1).

Belirli uzaklıktaki CO, CO2 ve optik yoğunluğu (görünürlük için) dağılımını belirlemek için bir dizi dilüsyon faktörü kullanılabilir. Seyreltme faktörü, Şekil 2’de gösterildiği gibi kütle yakma hızı ve mesafenin bir fonksiyonudur.

Şekil 2: Dilasyon Faktörü

Şekil 2: Dilüsyon Faktörü

Share.

About Author

Leave A Reply