Dökme malzeme hizmetleri, limanların çıtasını yükseltiyor

0
Uluslararası deniz taşımacılığında yüklerin yüzde 90’dan fazlasının limanlar arasında taşınması limanları önemli merkezler haline getiriyor. Dökme malzeme hizmetlerinin en dikkat çekici etkisi de limanlarda görülüyor. Yük boşaltma ve yükleme kapasitesi o limanın performansını doğrudan etkiliyor. Limanların performansları ise ülke ekonomilerinde belirleyici etkiye sahip.

DOSYA / LİMAN İŞLETMELERİ

Yığın halindeki maden, hububat, talaş, kum, çakıl ve taş gibi malzemelerin genelini anlatmak için kullanılan bir tanımlama dökme malzeme… Bunların boşaltılması, taşınması, yüklenmesi ve depolanması gibi faaliyetleri kapsayan hizmetler ise bugün devasa büyüklükte bir sektör oluşturmuş durumda. Dökme malzemenin taşıma sistemleri kendi içinde farklı teknolojileri barındırıyor. Konveyör bantlar, vidalı konveyörler, istifleyiciler, geri dönüşüm makineleri, kova asansörler, vagon damperlerinden oluşan bu sistemler, depolama, taşıma ve boşaltma ile entegre olmak zorunda. Bu malzemelerin taşınması ve depolanması için kullanılan tüm ekipmanların tasarımı da dikkatli bir mühendislik çalışması gerektiriyor.

Limanlardan maden ocaklarına, tahıl silolarından şeker fabrikalarına, taş ocaklarından gübre fabrikalarına, enerji santrallerinden çimento fabrikalarına kadar pek çok tesiste dökme malzeme hizmeti veriliyor. Birçok yığın tesisi haftanın 7 günü 24 saat faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla malzeme taşıyıcı makinelerin ağır yüklere dayanıklı, güvenli ve bakımının kolay olması gerekiyor. Kırıcı ve boyutlandırıcı donanımlarında olduğu gibi, uzun yıllar güvenle çalışacak enerji ve veri iletim sistemleri diğer ortamlar için de gerekli. Bunlar arasında istifleme/harmanlama, boşaltım taşıyıcısı, gemi yükleyici ve boşaltıcı, radyal istifleyici, yığınlayıcı, silolar ve vinçler yer alıyor. Elektrifikasyon makinenin tipine, uygulamaya ve taşınacak yüke göre ayarlanıyor. Birçok elektrifikasyon sistemi tozlu ortamlara, aşındırıcı malzemelere ve tehlikeli koşullara dayanacak şekilde tasarlanıyor.

Dökme malzeme taşınmasında faydalanılan ve sürekli taşıma imkanı sağlayan yegane araç ise konveyörler. Hava alanlarında bagaj taşıma, silolarda tahıl taşıma, maden ocaklarında kömür ve maden filizlerini nakletme, fabrikalarda montaj üretim hatlarında makine parçalarının iletilmesinde kullanılıyorlar.  Yükleme ve boşaltma noktaları arasında çalışan konveyörlerin hareketi; yer çekimi kuvveti, insan gücü, hayvan, titreşim veya motorla çalışan kayışlar, zincirler ve kablolarla sağlanıyor.

 LİMAN PERFORMANSI, YÜK KAPASİTESİNE BAĞLI

Dökme malzeme hizmetlerinin en dikkat çekici etkisi limanlarda görülüyor. Yük boşaltma ve yükleme kapasitesi o limanın performansını doğrudan etkiliyor. Limanlar için büyük önem taşıyan performans değerlendirmeleri, büyüme, kalkınma tahminlerinin yapılabilmesi ve liman projelerinde hedeflerin belirlenebilmesi için şart. Özellikle konteyner terminallerindeki yük boşaltma ve yükleme performansları yanaşma yeri kullanım oranlarını değiştiriyor. Bu da limanın etkinliğini ve verimliliğini belirliyor. Genel olarak liman performansını etkileyen faktörler şöyle özetleniyor: Verimlilik, gemilerin limanı ziyaret sıklığı, alt yapı yeterliliği, konum, liman ücretleri, liman kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilme, konteyner terminalindeki hız ve yüklerin hasar görmemesi…

Uluslararası deniz taşımacılığında yüklerin yüzde 90’dan fazlasının limanlar arasında taşınması limanları önemli merkezler haline getiriyor. Bununla beraber konteynerleşme de yüklerin taşınmasında en etkili yöntem. Konteyner terminalleri, kara ile deniz arasındaki taşımacılıkta pasif bir nokta değil. Aksine kara, deniz, hava ve demir yollarını kapsayan küresel taşımacılık sisteminde lojistik merkez konumundalar.

BÜYÜYEN LİMANLAR, BÜYÜYEN EKONOMİ

Gemiden kıyıya, kıyıdan gemiye yük ve yolcu naklinin sağlandığı limanlar, taşınan malların teslim alanına kadar korunması için gerekli tesislere sahip olmak zorunda. Faaliyet alanlarına ve idare şekline göre çeşitli sınıflara ayrılan limanlarda yapım, işletme ve kontrol gibi hizmetler gerek kamu gerekse özel şirketler tarafından sağlanıyor. 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin sahip olduğu bu stratejik ve coğrafik avantajını taşımacılık sektöründe yeterince kullanamamasının sebeplerinden birini yük hizmetlerindeki performans oluşturuyor. Ancak son yıllarda söz konusu hizmetlerde yaşanan büyük gelişim umutları artırıyor. Türkiye’nin ithalat ve ihracat yüklerinin etkin, verimli, güvenilir ve hızlı biçimde elleçlenmesi (boşaltma ve yükleme) ülke ekonomisine sağlanan katkının daha da artması sonucunu doğuruyor. Bu nedenle limanların gelişen teknolojiye paralel olarak taşıma şekillerine ayak uydurması, geliştirilmesi, modernleştirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve transit taşımacılık trafiğinin geçiş yolu olma özelliğini kazanması büyük önem taşıyor. Örneğin Akdeniz üzerinden yapılan taşımacılıkta Mersin ve İzmir limanları, Orta Asya Cumhuriyetleri ile yapılacak ekonomik işbirliği çerçevesinde Karadeniz limanları stratejik konumda bulunuyor.

Dünyada konteyner gemilerinin tonajı ve taşıma hatlarındaki gelişme hızla artarken, limanlarda elleçlenen yükler de büyüyor. Klasik taşımacılığın limana bağımlı olan sınırları ise konteynerle birlikte alıcı ve satıcının depolarına kadar uzanıyor. Günümüzde konteyner taşımacılığı Uzakdoğu-Amerika, Amerika-Avrupa, Uzakdoğu-Avrupa ve Akdeniz limanları arasında yoğun olarak görüyor. Dolayısıyla buralardaki ülkeler konteyner taşımacılığında en ileri seviyeye ulaşmış durumda.

Share.

About Author

Leave A Reply