Dünyada kömür üretimi de tüketimi de düşüyor

0
BP’nin 2017 Enerji İstatistikleri raporu yayımlandı. Rapor, geçtiğimiz yıl küresel enerji talebinin sadece yüzde 1 büyüdüğünü ortaya koydu. Böylece talepteki zayıflama peş peşe üçüncü yılını geride bırakmış oldu. Küresel kömür tüketimi ise ardı ardına ikinci yılda da düştü. Yüzde 1,7 olarak gerçekleşen azalış kömürün primer enerji üretimindeki payını yüzde 28,1 ile 2004 yılından bu yana en düşük düzeyine indirdi. Dünyadaki kömür üretiminde de yüzde 6,2’lik bir düşüş yaşandı. Söz konusu veri, bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık azalma olarak kayıtlara geçti.

bp-logoBP Enerji İstatistikleri Raporu 2017, petrol piyasalarının güçlü petrol talebi ve arzdaki büyümede görülen zayıflama ile yeniden dengeye oturduğunu, stokların petrol fiyatları üzerindeki baskısının ise devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre, küresel enerji piyasaları uzun dönemli değişikliklerden geçmeye devam ederken fiyatlardaki kısa vadeli zorluklara da uyum sağlıyor.

Bu yıl 66’ıncı sayısı yayınlanan 2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’ndaki veriler, global enerji talebinde daha yavaş büyümeye geçişi ve talebin güçlü şekilde Asya’nın daha hızlı büyüyen ekonomilerine kaydığını gösteriyor. Dolayısıyla piyasalarda halen gerçekleşmekte olan uzun dönemli değişimler, raporda açık şekilde ortaya konuyor. Yenilenebilir enerjideki güçlü büyüme ve kömür kullanımındaki düşüşün devam ettiğini belirleyen rapor, düşük karbonlu yakıtlara doğru geçişin altını çiziyor. Rapora göre, enerji piyasaları daha kısa dönemli zorluklara etkili şekilde uyum sağlarken, petrolde son yıllarda etkin biçimde görülen aşırı arza uyum, ancak 2016’da gerçekleşti.

BP Grup CEO’su Bob Dudley, söz konusu raporu değerlendirirken şunları söyledi: “Global enerji piyasaları bir geçiş döneminde. Dünyanın, bir yandan ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin edip diğer yandan da karbon salınımını düşürmek gibi zorlu bir işin üstesinden gelmeye çalıştığı bu dönemde, bu verilerde görebildiğimiz uzun dönemli trendler, talep ve arz karışımını değiştiriyor. Aynı zamanda, pazarlar son üç yıldır fiyatlarda ağırlığını hissettiren aşırı arz olmak üzere, daha kısa vadeli etkenlere de tepki veriyor. Bu durumun gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamak için, güvenilir verileri, zamanında elde etmemiz gerekiyor. BP olarak Enerji İstatistikleri Raporu’nu tam da bu nedenle, dünya çapında tartışma, müzakere ve bilgiye dayalı karar alma süreçlerine katkıda bulunacak, doğru küresel bilgiler sağlamak için hazırlıyoruz.”

KÜRESEL ENERJİ TALEBİ DÜŞÜYOR

BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu sonuçlarına göre, 2016 yılında, sadece yüzde 1 büyüme ile son on yıllık ortalamasının yarısına yakın bir hızla artan küresel enerji talebindeki zayıflama ardı ardına üçüncü yılını geride bıraktı. Bir kez daha, bu büyümenin neredeyse tamamı, hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerden gelirken tüm büyümenin yarısı Çin ve Hindistan’da gerçekleşti.

Fiyatlarda geçen yıl görülen düşüş, petrol talebini yüzde 1,6 artırdı. Üretimdeki büyüme ise sadece yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Sonuç olarak, petrol piyasası yıl ortasına doğru genel olarak yeniden dengeye otursa da, fiyatlar, oluşmuş olan yüksek stokların etkisiyle baskı altında kalmaya devam etti. Doğal gaz üretimi de düşük fiyatlardan olumsuz yönde etkilenerek sadece yüzde 0,3 arttı. ABD’nin gaz üretimi 2016’da azalarak, 2000’li yılların ortasında yaşanan kaya gazı devriminin ilerlemesinden bu yana ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

KÖMÜR DÜŞÜŞTE, YENİLENEBİLİR ENERJİ YÜKSELİYOR

Yenilenebilir enerji, yüzde 12’lik artış ile bir kez daha tüm enerji kaynakları arasında en hızlı büyümeyi kaydetti. Her ne kadar halen toplam birincil (primer) enerjinin sadece yüzde 4’ünü sağlasa da, yenilenebilir enerjideki büyüme, 2016’daki enerji talebindeki toplam büyümenin neredeyse üçte birini temsil etti. Buna karşılık, en karbon yoğun fosil yakıt olan kömürün kullanımı da, ağırlıklı olarak hem ABD hem de Çin’deki talepte yaşanan azalma nedeniyle, ardı ardına ikinci yılında da keskin bir düşüş kaydederek yüzde 1,7 azaldı.

Enerji talebindeki zayıf büyüme ile yakıt karışımındaki değişim sayesinde, 2016 yılı küresel karbon salınımı sadece yüzde 0,1 arttı ve böylece salınımların sabit kaldığı veya azaldığı peş peşe üçüncü yıl oldu. Bu aynı zamanda, 1981-83’ten bu yana, salınımlardaki büyümenin kaydettiği en düşük üç yıllık ortalamayı işaret etti.

BP Grup CEO’su Bob Dudley

BP Grup CEO’su Bob Dudley

KARBON SALINIMINI AZALTMA                                               ÇALIŞMALARI SÜRMELİ

Söz konusu veriyi analiz eden BP Grup CEO’su Bob Dudley, “Her ne kadar bu gelişmeyi memnuniyetle karşılasak da, kırılma eğiliminin ne kadarının yapısal olduğu ve devam edeceğini halen net olarak göremiyoruz.” dedi. Karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Dudley, BP olarak, COP21 Paris toplantılarında belirlenen hedefleri desteklediklerini ve bunlara ulaşılmasında üzerlerine düşen görevi yapmayı taahhüt ettiklerini vurguladı.

BP Türkiye, 105 yıldır akaryakıt dağıtım, pazarlama, rafinaj alanındaki girişimleri ile Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Ülkemizde 670 akaryakıt istasyonuyla müşterilerine hizmet veriyor.

BP

İŞTE BP’NİN ENERJİ RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

– Küresel enerji talebi, 2016’da yüzde 1’lik büyüme ile 2015’teki yüzde 0,9 ve 2014’teki yüzde 1’lik artışlarına benzer şekilde seyrederek yüzde 1,8 düzeyindeki 10 yıllık ortalama büyüme oranının çok altında kaldı.

– Bu büyümenin tamamına yakını hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkelerden geldi; tüm büyümenin yaklaşık yarısı Çin ve Hindistan’da gerçekleşti.

– Hindistan’ın enerji talebi, yüzde 5,4 ile son yıllardakine benzer bir oranda büyüdü.

– Çin’in enerji talebi yüzde 1,3 arttı. Bu, 2015’te enerji talebinde görülen yüzde 1,2’lik artışa yakın düzeyde olurken 10 yıllık ortalama büyümesinin ise dörtte biri düzeyinde kaldı. 2015 ve 2016 yılları, kaydedilen ortalama büyüme açısından, 1997-98’den bu yana en düşük iki yıllık dönem oldu. Bu yavaşlamaya rağmen, Çin’deki kademeli artış, ülkenin dünyanın en büyük enerji büyüme pazarı olarak ardı ardına 16. yılını geride bırakmasını sağladı.

– Gelişmiş OECD ülkelerindeki talep ise sadece yüzde 0,2’lik artış ile sabit kaldı.

PETROL

– Vadeli Brent petrolünün varil başına ortalama fiyatı 2016 yılında 44 ABD Doları ile 2015’teki 52 dolarlık ortalamanın altında kalırken, 2004’ten bu yana en düşük yıllık ortalama fiyatı kaydetti.

– Yüzde 1,6 ya da günlük 1,6 milyon varillik artış ile güçlü büyüme kaydeden global petrol tüketimi, ardı ardına ikinci yılında da 10 yıllık ortalama artış hızının üzerinde gerçekleşti.

– Fiyatlardaki zayıflık, küresel petrol üretiminin büyümesini de etkileyerek artışın yüzde 0,5 ile 2009’dan bu yana en düşük düzeyinde kalmasına neden oldu

– Bu toplam içinde, OPEC’ten gelen üretim 1,2 miov/g artarken, İran 0,7miov/g, Irak 0,4miov/g ve Suudi Arabistan 0,4miov/g ile en yüksek artışları kaydeden ülkeler oldu.

– Buna karşılık, OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi 0,8miov/g azalarak neredeyse 25 yılın en büyük yıllık düşüşünü yaşadı. Üretimdeki en büyük düşüşler, ABD (0,4miov/g ) Çin ve Nijerya’da (0,3miov/g) meydana geldi.

DOĞALGAZ

– Küresel doğalgaz tüketimi, 2016’da yüzde 1,5’lik yükseliş ile yüzde 2,3’lük 10 yıllık ortalama oranının altında bir hızda büyüdü. Artış oranları, Avrupa yüzde 6, Ortadoğu yüzde 3,5 ve Çin’de yüzde 7,7 oldu.

– Küresel doğalgaz üretimi ise sadece yüzde 0,3’lük artışla finansal kriz haricinde 34 yılın en düşük büyümesini kaydetti. Doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle, ABD’nin doğalgaz üretimi de kaya gazı devriminin başlangıcından bu yana ilk defa azaldı. Avustralya’nın doğalgaz üretimi ise, yeni LNG tesislerinin devreye girmesi ile ciddi bir artış kaydetti.

– Küresel LNG ithalat/ihracatı, Avustralya kaynaklı yeni üretimin önderliğinde yüzde 6,2 arttı. Yeni projelerin devreye girmesiyle LNG üretiminin gelecek üç yıl içinde yüzde 30 civarında büyümesi bekleniyor.

– LNG ticaretindeki artış, küresel doğalgaz piyasalarında daha yüksek entegrasyona doğru devam eden süregelen temel geçişin yanı sıra daha kısa vadeli ve daha küçük sözleşmeler kapsamındaki veya sözleşmesiz LNG hacimlerindeki artış ile daha rekabetçi ve esnek piyasalara yönelimi de yansıtıyor.

KÖMÜR

– Küresel kömür tüketimi, ardı ardına ikinci yılda da düşerek, yüzde 1,7 (53 milyon petrol eşdeğeri -Mtoe) azaldı. Bu düşüşle, kömürün primer enerji üretimindeki payı yüzde 28,1 ile 2004 yılından bu yana en düşük düzeyine indi.

– Tüketimdeki azalma, ağırlıklı olarak ABD (yüzde 8,8, 33Mtoe düşüş) ve Çin’in (yüzde 1,6, 26Mtoe düşüş) önderliğinde gerçekleşti

– Dünyadaki kömür üretiminde de yüzde 6,2 veya 231Mtoe’lik düşüş ile bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık azalma yaşandı. Üretimdeki düşüşlerde de, başı yine Çin (yüzde 7,9, 140Mtoe düşüş) ve ABD (yüzde 19,85Mtoe düşüş) çekti.

– Birleşik Krallık’ta, kömür tüketimi yüzde 52.5’lik düşüş ile yarıdan fazla azaldı Birleşik Krallık’taki kömür tüketimi, en son yaklaşık 200 yıl önce Sanayi Devrimi’nin başlangıcında görülen düzeylere indi. Birleşik Krallık’taki enerji sektörü, Nisan 2017’de ilk ‘kömürsüz’ gününü yaşadı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

– Yenilenebilir enerji, 2016’da yine en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu. Hidroelektrik enerji hariç yenilenebilir enerji yüzde 12 büyüme kaydetti. Her ne kadar yenilenebilir enerjinin yüzde 15,7 düzeyinde olan 10 yıllık ortalama büyüme oranının altında kalsa da, bu yine de tarihte kaydedilen en büyük yıllık kademeli artış anlamına geliyor. (55Mtoe’lik artış ile kömür tüketimindeki düşüşten daha fazla).

– Yenilenebilir enerjinin primer enerjideki payı bugün itibariyle yüzde 4’ün hemen altında.

– Yenilenebilir enerjide kaydedilen büyümenin yarıdan fazlası, 2016 yılında yüzde 16 artan rüzgar enerjisinden geldi. Güneş enerjisi ise yüzde 30 büyüdü. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji üretiminin sadece yüzde 18’ini oluşturmasına rağmen, güneş enerjisindeki büyüme, yenilenebilir enerjideki genel artışın yaklaşık üçte birini oluşturdu.

– 2016 yılında, Çin, ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük tekil yenilenebilir enerji üreticisi olurken, Asya Pasifik, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji üreten bölgesi olarak Avrupa & Avrasya’nın koltuğuna oturdu.

DİĞER YAKITLAR

– Nükleer enerji üretimi, 2016 yılında yüzde 1,3 veya 9,3Mtoe büyüme kaydetti. Nükleer enerjideki net büyümenin tamamı, Çin’in nükleer enerji üretimindeki yüzde 24,5’lik yıllık artıştan geldi. Çin’in 9,6Mtoe düzeyindeki kademeli artışı, 2004 yılından bu yana herhangi bir ülkenin kaydettiği en yüksek büyüme oldu.

– Hidroelektrik enerji üretimi de, 2016 yılında yüzde 2,8 büyüme ile 27,1Mtoe arttı. En büyük kademeli büyüme yine Çin, ardından da ABD’den geldi.

 

Share.

About Author

Leave A Reply