Endüstriyel tesislerin hayat damarları; proses boruları

0
Proses borulama sistemleri, endüstriyel tesisler için büyük önem taşıyor. Özellikle doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte proses boruları, tesislerin can damarları haline geldi. Sistemin tasarım aşamasından, testlerin yapılmasına ve devreye alma sürecine kadar her adım uzmanlık istiyor. Başta sanayiciler olmak üzere, üniversiteler ve meslek kuruluşları proses borulama konusunda belirli aralıklarla araştırma raporları hazırlıyor. Yeni teknolojileri ve uygulamaları ortaya koyan bu araştırmalar, uyulması gereken şartları gösterip borulama sistemlerinin yol haritasını belirliyor.

Proses boruları, endüstriyel tesislerin kurulum ve işletme sürecinde hayat damarları olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla borulama sistemlerinin projelendirilmesi ve üretimi özel bir uzmanlık gerektiriyor. Kaynak işlemlerinden, boru ve ekipmanların niteliği ve kalitesine kadar proses borulama sistemlerinin her ayrıntısı endüstriyel tesisler için hayati önem taşıyor. Sağlıklı çalışan ve uzun süre sorun çıkarmayan bir sistemin öncelikle profesyonel ellerde kurulumu şart. Bu konuda tesis sahiplerinin tercihlerini yaparken deneyim kıstasını ön planda tutmaları gerekiyor. Kurulum aşamasında karşılaşılan ve sonuçlandırılmayan her sorunun ileride daha büyük ve çözümü zor olan problemleri birlikte getireceği unutulmamalı.

Boru hatlarının sadece borulardan ibaret olmadığı, pompa, support, vana ve buna benzer bir çok elemanın da bu sistemlerin parçası olduğu gerçeği, tüm proses borulama projelerinde profesyonelliğin önemini daha da artırıyor. Konusunda uzmanlaşmış mühendislik kadrosu, belgelendirilmiş kaynak personeli, yetkin montaj ve lojistik personeli, proses borulama projelerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Söz konusu uzmanlaşma, proje destek hizmetinden başlayarak, imalat projelerinin hazırlanması, montajların yapılması, faaliyet aşamasındaki işlemler, testler ve devreye alma sürecine kadar her adımda endüstriyel tesislerin karşısına çıkıyor.

TESİSLERDE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE BORULAMA

Doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte, endüstriyel tesislerde büyük bir dönüşüm yaşanırken, bu dönüşümün ilk adımını proses borulama sistemleri oluşturuyor. Adeta tıbtaki ‘yan dal’ uzmanlığı gibi proses borulama konusunda da tesis içi veya dışı doğalgaz hatları aynı şekilde önem taşıyor. Bu konuda üniversiteler, doğalgaz şirketleri, sanayiciler zaman zaman raporlar hazırlatarak, borulama sistemlerinin teknik özelliklerini ve uyulması gereken şartları ortaya koymaya çalışıyor.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ BORU HATTI TASARIMI 

Endüstriyel tesislerdeki doğalgaz boru hatları için dikkat edilmesi gereken hususlar tasarım aşamasından başlıyor. Burada hattın gaz çekiş kapasitesi öncelikle dikkate alınması gereken unsurların başında geliyor. Boru çapı belirlenirken ileride olabilecek tüketim artışlarının mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Maksimum kapasite dikkate alınarak hattın tasarımına başlanması hayati önem taşıyor. Gaz teslim noktası tipine, kapasitesine ve tesisin ihtiyacına göre basıncın belirlenmesi de hattın tasarımında bir diğer unsuru oluşturuyor.

Gaz teslim noktasından sonra çekilecek boru hattının çelik olan kısımlarının tamamında kaynaklı birleştirme yapılması gerekiyor. Tesis genelinde boru tesisatının tamamında çelik veya bir kısmında çelik bir kısmında PE boru kullanılabiliyor.

Toprak üstü boru hatlarının tesise ait yapılara kelepçeler vasıtası ile tutturulması gerekiyor. Taşıyıcı konsol kullanımı da bir diğer yöntem olarak uygulanabiliyor. Borunun destek, konsol ve kelepçelerle temas yüzeylerini koruyacak tedbirlerin alınması da şart. Boruların güzergahı boyunca herhangi bir yapı elemanına temas etmemesi önem taşıyor.

BAŞLICA BORULAMA SİSTEMLERİ

Proses borulama sistemleri, temelde birkaç farklı kolda ele alınıyor. Bunlar, tesis içi ve dışı proses borulama, Doğalgaz hatları borulama, basınçlı hava tesisatı, yangın hatları borulama ve akışkan nakil hatları olarak sıralanıyor. Endüstriyel akışkan nakil hatları ise petrol, doğalgaz, LPG, LNG, su ve buhar olarak ayrılıyor.

Endüstriyel tesislerde dönüşüm özellikleri

Endüstriyel tesislerde doğalgaza dönüşüm işlemi, ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına uygun gaz teslim noktası tesis edilmesi ve sonrasındaki tesisatın bu teknik esaslara uygun olarak tasarlanması ile yapılıyor. Sanayi tesislerinin doğalgaza dönüşümü, dönüşümü yapılacak tesisin mevcut kazan ve yakıcı (brülör) durumuna, kazan dairesi ve havalandırılması ile emniyet sistemine ve baca gibi esas unsurlara bağlı. Dönüşümü yapılacak bir sanayi tesisi için gerekli kriterler özetle şöyle sıralanıyor:

­ Gaz debisi ve basınç değerleri tespit edilmeli.

­ Belirlenen debi ve basınca göre boru hattı tasarımı yapılmalı.

­ Tesiste bulunan yakıcı cihazların tipi ve yaşı irdelenmeli.

­ Kazan dairesinin konumu ve havalandırılması teknik şartnamelere göre düşünülmeli.

­ Kapasiteye uygun yakıcı cihazların seçimi yapılmalı.

­ Mevcut bacanın şartnamelere göre düzeltilmesi veya yeniden yapılması…

­ Standartlara uygun malzeme ve işçilik…

Share.

About Author

Leave A Reply

'