Enerji üretimini beşe katlayan yerli teknoloji devrede

0
Mimsan Grup, şehir çöpünden termik yöntemle enerji üretecek santrali “Yap-işlet devret” modeliyle Malatya’da kurdu. Yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayan tesis, şehir çöpünden 5 farklı yöntemle enerji elde edilmesini sağlıyor. Yerli teknolojiye sahip santralde yakma, termal gazlaştırma, biyogaz, çöpgaz ve atık ısı (sera ve konut ısıtması) yöntemlerinin tümü birden kullanılarak enerji üretimi maksimize ediliyor.

KONTROL DÜNYASI / ÖZEL HABER

Mimsan Grup tarafından tamamen yerli teknoloji kullanılarak hayata geçirilen ve şehir çöpünden elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan santral Malatya’da devreye alındı. 5 farklı yöntemle enerji elde edilen tesiste çöpler aynı zamanda ayrıştırılıyor. 18 MW güce sahip olacak santralde üretilen enerjinin, evlerdeki aydınlatmanın yanı sıra bölgedeki binaların ısıtılmasında ve serada çiçek üretiminde de kullanılması öngörülüyor.

Santralin devreye alınması münasebetiyle 30 Kasım’da tesis sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın da katıldığı toplantıda, Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, hem santralin özelliklerini anlattı hem de dünyada ve Türkiye’de çöpten enerji üretim teknolojilerine dair bilgiler verdi. “5+1” uygulamasıyla santralin dünyada bir ilk niteliği taşıdığının altını çizdi.

ATIKTAKİ VERİMLİLİK HİÇBİR ENERJİDE YOK

Biyokütle yakmada Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 50 MW düzeyinde bulunduğunu, yakma dışındaki biyokütle tesisleri de değerlendirmeye katıldığında bu rakamın 500 MW’ye yaklaştığını ifade eden Ahmet İlhan, Türkiye’nin kapasitesinin bunun en az 10 katı olduğuna işaret etti.

Atıktan enerji elde eden biyokütle enerji santrallerinin verimlilik oranlarının çok yüksek olduğuna da dikkat çeken Ahmet İlhan, güneş enerjisinde verimliliğin yüzde 20-22, rüzgarda yüzde 20-40 arasında bulunduğunu söyledi. Atıkta bu oranın yüzde 80’e kadar yükselebildiğini vurguladı.

Malatya'da şehir çöpünden elektrik enerjisi üretecek santral basına tanıtıldı.

Malatya’da şehir çöpünden elektrik enerjisi üretecek santral basına tanıtıldı.

YAKMA YÖNTEMİYLE ENERJİ ÜRETİMİ

Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, basın toplantısında santralin teknik özellikleri ve enerji üretim yöntemleri ve bunun sağlayacağı avantajlar konusunda ise özetle şu bilgileri verdi:

“Santralde kullanılan enerji üretimi yöntemlerinden biri, yakma yöntemi. Şehir çöpünün yakılarak enerji elde edilmesi, dünyada yaklaşık 100 yıllık bir süredir kullanılıyor. Ancak Türkiye’de yeni uygulanıyor. Şehir çöpünden yakma yöntemiyle enerji elde edilmesi, Mimsan’ın Malatya’da kurduğu santralle hayata geçmiş oldu.

Yakma en eski ve temiz bertaraf yöntemi olmakla beraber, sadece kalori ihtiva eden nem oranı düşük, atmosfere zararlı madde salınımına sebebiyet vermeyecek materyaller için doğru bir yöntem. Bu yöntem ile açığa çıkan ısı enerjisi, yüksek basınçlı buhara dönüştürülüp, buhar türbini marifeti ile elektrik üretilir. Yanma sonucu oluşan kül, çimento fabrikalarında hammadde olarak değerlendirilecek.

EN ÇEVRECİ YÖNTEM

Santralde kullanılan bir başka yöntem, termal gazlaştırma yöntemi. Şehir atıkları içerisinde kısmen, atmosfere zararlı madde salınımına sebebiyet verecek materyaller bulunabilmektedir. Bu materyaller için, en çevreci bertaraf yöntemi, termal gazlaştırma yöntemidir. Katı maddeler içerisinde bulunan hidrokarbon molekülleri, yüksek ısıda çalışan reaktörlerde gaz fazına (syngas) geçer. Syngas’ın yakılması ile açığa çıkan termik enerji ile yüksek basınçlı buhar üretilip, buhar türbini marifeti ile elektrik üretilir. Hidrokarbon moleküllerinden arındırılmış katı maddeler (çar), başta yol ve asfalt için nitelikli dolgu malzemesi olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilecektir.

KENTE PEYZAJ MALZEMESİ

Santralde biyogaz yöntemi de kullanılıyor. Çöp içerisinde bulunan saf organik materyaller, hidrokarbon ihtiva etmekle beraber, aynı zamanda, yanmayı olumsuz etkileyen nem taşırlar. Bu materyal için en doğru yöntem, çürütme havuzlarında (digester) biyolojik fermantasyon yolu ile biyogazın açığa çıkarılmasıdır. Elde edilen biyogaz gaz motorları marifeti ile elektriğe dönüşür. Fermente edilmiş organik materyal (kompost) Malatya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj hammaddesi olarak kullanılacaktır.

METANDAN DA ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Santralde kullanılan dördüncü enerji üretim yöntemi ‘Çöpgaz’ ise şöyle işliyor: Ayrıştırma prosesi ile saf organik materyaller ve yanabilecek katı maddeler büyük oranda ayrıştırılmakta; geriye kalan, zararsız, tanımsız (inört) materyaller ise düzenli depolama sahasına transfer edilmektedir. Ne var ki, bu materyalin içerisinde de hidrokarbon molekülleri bulunmaktadır. Düzenli depolama sahasında, gaz ve su sızdırmazlığı sağlanarak, oluşan çöpgaz (metan); gaz motorları marifeti ile elektriğe dönüşür.

SERA VE BİNA ISITMASI İÇİN ALTERNATİF

Malatya’daki tesiste kullanılan beşinci enerji üretimi yöntemi atık ısı kazanımı ile konut ve sera ısıtması yapılacak.  Diğer dört proses esnasında oluşan muhtelif ısıların atmosfere atılma yerine enerjiye dönüştürülmesi ve kazanılması adına, oluşan ısı ile konut ve sera ısıtılması yapılmakta / planlanmaktadır. Malatya Belediyesi’nin peyzaj düzenlemelerinde kullanacağı çiçeklerin bir bölümünün, bu teknoloji ile oluşturulacak serada yetiştirilmesi planlanıyor. Böylece bir anlamda, Malatya’nın çöpü çiçek açmış olacak.

İlk etapta santrale yakın bir konumda bulunan 3 bin kişilik öğrenci yurdunun ısıtma ve sıcak su ihtiyacını santraldeki atık ısı ile karşılamayı hedefliyoruz. Batılı ülkelerin birçoğu şehir ısıtmasında, enerji santrallerinin atık ısılarından yararlanıyor. New York’un ısıtmasının yüzde 55’i, enerji santrallerinin atık ısılarından sağlanıyor. Almanya’da birçok kentin ısıtması da böyle yapılıyor.”

GÜÇLÜ DEVLET DESTEKLERİ VAR

Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan’ın verdiği bilgilere göre, biyokütleden enerji üretimi şu anda devlet tarafından YEKDEM kapsamında, çok özel bir fiyat stratejisiyle destekleniyor. Mevcut destekleme programı, biyokütle yatırımcılarının MW başına 133 dolar gelir elde etmesini sağlıyor. Yerli ekipman teşviki kapsamında, kazan grubu için MW başına 8 dolar destek de veriliyor. Her bir ekipmanın yerli firmalardan tedarik edilmesi ile toplam destek 165 dolara kadar çıkabiliyor. Bu teşvik uygulaması atıklardan (biyokütle) enerji santrallerini çok kârlı yatırım haline getiriyor. Mimsan Grup da, milli bir firma olarak yerli ekipman desteğinin gerektirdiği şartları sağlıyor.

Destekleme programı 2020 yılında sona erecek. 2020 sonrasında izlenecek strateji henüz belirlenmiş değil. Hacı Ahmet ilhan, söz konusu yenilenebilir enerji teşviki (YEKDEM) mekanizmasına şehir çöplerinin de dahil edilmiş olduğunu belirterek, bu cazip yatırım fırsatından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmalarını öneriyor.

Malatya’dan Türkiye’ye yayılan sanayi devi

Mimsan 35 yıl önce Malatya’da kuruldu. 400 doğrudan, 200 de dolaylı olmak üzere toplam 600 kişilik istihdam sağlıyor. 600 kişinin 77’si üniversite mezunu. 40’ı mühendis. Mimsan’ın kalorifer kazanı üretimiyle başlayan teknoloji yolculuğu, “Daha yüksek basınçlısını, daha büyüğünü yapalım” prensibiyle büyüdü. Mimsan bugün anahtar teslimi enerji santrali kurma kapasitesine erişti.

 

Share.

About Author

Leave A Reply

'