Enerji Verimliliği Ve Çalışmaları

0

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı İbrahim Çağlar

 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olan Türkiye’deki enerji üretiminin, ancak yaklaşık dörtte biri yenilenebilir enerjiden elde ediliyor. Fakat; gerek yatırım maliyetlerinin yüksek olması gerekse bir takım yatırım koşullarının zorlukları potansiyelin altında üretim yapılmasına neden oluyor.

Buna karşılık Türkiye’nin enerji tüketimi gün geçtikçe artıyor. Biz kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülkeyiz. Sanayimiz gelişiyor, üretiyoruz…  Çok da başarılı işlere imza atıyoruz. Ancak maalesef bu başarılarımızın kaynağını kıt, az bulunan ve çoğunluğunu dışarıdan ithal etmek suretiyle sağladığımız enerji ile gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizde enerji arz ve talebi büyük bir hızla artıyor. Dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ülke konumundayız. 2002 yılında 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2014 yılında 255 milyar kWh’a yükselmiş durumda.

Yapılan projeksiyonlar da bu eğilimin orta ve uzun vadede devam edeceğini gösteriyor. Ve enerji kaynakları sınırlı olan bir coğrafyada bulunduğumuzu düşünürsek enerji kaynaklarının bu bilinçle kullanılması önem taşıyor.  İşte bu noktada enerji verimliği, yani daha az enerji kullanarak aynı miktardaki işi yapmanın önemi ortaya çıkıyor.

Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkelerin arasındaki önemli farklardan biri enerjiyi nasıl kullandıklarıyla ilgilidir. Gelişmiş ülkeler sınırlı kaynakları olabildiğince titiz ve verimli kullanan ülkelerdir.

2020’de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlanan ülkemizin, daha az enerji ile daha çok ekonomik yarar elde etmesi gerekiyor. Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz.

Bugün Enerji verimliliğinin sağlanmasıyla elde edilecek tasarrufun değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elde edebileceğimiz enerjiden fazla. Dolayısıyla tek tek hepimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine duyduğumuz sorumluluk, bu konuda bilinçli bir tavır belirlememizi gerektiriyor.

Başka bir açıdan değerlendirirsek ise, bir yıllık tasarrufla 3600 okul, üç boğaz köprüsü, üç havalimanı, 738 tam donanımlı hastane yapılır… Türkiye’nin bu seferberliğe ihtiyacı var, bir yıllık tasarrufla 3600 okul, üç Boğaz Köprüsü, üç havalimanı, 738 tam donanımlı hastane yapılabilir…

Ülkemizde son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmaları yıllardır sürdürülüyor. Bu çalışmaların da sonuçlarını aslında alıyoruz. 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimimizdeki artış, üretimimizdeki artıştan daha az. Ama önümüzde daha çok yol var.

Türkiye artık daha az enerji ile daha çok ekonomik fayda elde etmek, enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak zorunda.

Bizler Enerji Verimliliği Derneği olarak; ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaşarak enerji verimliliği konusunda toplum bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu toplumsal bilincin her kesimde oluşabilmesi için ise farklı  projelere imza atıyoruz.

Türkiye’ye ve hanelerimize ekonomik bir değer katmak için bir takım kurduk.

Adı; “Enerji Takımı”. Türkiye’nin altıncı büyük enerji kaynağı enerjiyi verimli kullanmaktan geçiyor. Enerji hanım, enerji çocuk, enerji verimli sanayi ve enerji verimli ulaşım projelerinin tek bir çatı altında toplayan  “Enerji Takımı” çalışması ile evde, okulda, yolda, sanayide 7’den 70’e her kesime ulaşarak herkesin bu takımın bir parçası olmasını sağlamak ve yine herkesin bu takımın aktif bir üyesi olmasını istiyoruz.

Böylelikle, 2023 yılına kadar 150 milyar lira kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.

Öncelikle bu takımın ilk parçası olan “Enerji Hanım” projesinde  bugüne kadar 21 ilde 34 bin kadına ulaştık ve evlerinde nasıl ufak önlemlerle tasarruf yapabileceklerini anlattık. Anlatılanları evlerinde kesin olarak uygulayan bayanlar, elektrik faturalarında 20- 35 TL arasında bir düşüş olduğu bilgisini  paylaşmaktadırlar.

Bu da projede öngörülen yılda bir çeyrek altına denk gelmektedir.

Türkiye geneline yayıldığında bu rakam ülkenin enerji harcamalarına ayırdığı 4 milyar TL’lik bir bütçenin cebimizde kalması demektir.  Bu para ile 1000 adet okul veya 200 adet tam teşekküllü hastane yapmak mümkündür.

“Enerji Hanım” Projesi Paris COP 21 Zirvesinde  “Kadınlar, Cinsiyet Eşitliği ve İklim Değişikliği” oturumunda tüm düyaya model proje olarak anlatılmıştır.

 

Enerji Çocuk Projesi kapsamında  ise ülke genelinde binlerce çocuğa tiyatro, çizgi film, resim yarışması ve diğer görsel  faaliyetlerle ulaşmayı amaçladık ve çocuklar aracılığı ile de  evlerdeki enerji tüketiminin azaltılmasını  hedefledik.

Bunun için 2014-2015 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 21 ilde toplam 336 okul ile çalışmalara başlandı. 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında ise yeni 38 pilot ilimizde toplam 438 okulumuz ile çalışmalarımızı devam ettirdik. 2016-2017 Eğitim öğretim yılında ise geriye kalan 22 ilimizde belirlenecek pilot okullarda çalışmalarımız devam edecektir.

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan biri olan “Enerji Verimliliği Kulüp Çalışması” ve “Enerji Çocuk Kulüp Üyeliği”, 774 pilot okulda kurulan “Enerji Verimliliği Kulüplerine” şu ana kadar yaklaşık 18 bin öğrencimiz üye olmuştur.

İl İl gezdiğimiz Enerji Çocuk Tiyatro oyunumuzu ise bu güne kadar 59 ilde yaklaşık 30 bin arkadaşımız izledi.

Düzenlediğimiz  Enerji Verimliliği Resim Yarışması’na ise  öğrencilerimiz yoğun bir  katılım sağladı.

Ayrıca hem Ocak 2015 hem de Ocak 2016 Enerji Verimliliği Haftası’nda, İstanbul’da enerji  çocuklarımızla ile bir araya gelerek yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları paylaştık.

 

Yine Enerji Verimli Sanayi Projesi ile Organize Sanayi Bölgelerinde farkındalık oluşturup, işletmelerdeki çalışanlara verimlilik anlayışının yerleştirilmesi ve sanayideki ufak değişiklerle verimliliğin elde edilmesi proje konumuzu oluşturmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinde hayata geçirdiğimiz proje kapsamında işletmelerin enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarrufu odaklarının belirlenmesi amaçlanıyor

Projede kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliği içerisinde on yılda ülke ekonomisine 65 Milyar TL değerinde enerji tasarrufu sağlanması ve işletmelerin faturalarının %30 azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında yapacağımız çalışmalarda işletmelerin;

  • Projelerini ortaya koymalarını,
  • Etütlerini yapmalarını,
  • Enerji verimliliğini değerlendirmelerini,
  • Ve bunun için uygulamaya geçmelerini istiyoruz.

 

Önemsediğimiz bir diğer projemiz ise; “Enerji Verimli Ulaşım Projesi”. Türkiye’de son 25 yılda  büyüme eğilimlerinin sürmesi durumunda 2020 yılında, yolcu trafiği bugünkü düzeyinin yaklaşık 3,3 katına yük trafiğinin ise 2,5 katına çıkacağı tahmin

edilmektedir. Tahmin edilen bu artış göz önüne alındığında ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırıcı çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar proje konusunu oluşturmaktadır.

Ülkemizde toplam enerji tüketimi içerisinde %19’luk paya sahip olan ulaştırma sektöründe verimlilik sağlayıcı çalışmaların ortaya koyulması ile bu alanda tüketilen enerji miktarının düşürülmesini hedefliyoruz.

Özetle, biz projelerimizle konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı ve Türkiye için önemli kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz.

Share.

About Author

Leave A Reply