Entegre hata teşhisi ve doğrulama fonksiyonu ile modern akış ölçüm teknolojisi

0

ELİF SARIHAN

Endress+Hauser Ürün Yöneticisi (elif.sarihan@tr.endress.com)

Coriolis, elektromanyetik, ultrasonik, vorteks veya termal ölçüm prensibine dayalı olarak çalışan modern akış ölçerler binlerce uygulamada denenmiş ve test edilmiştir. Bu akış ölçerler prosese uygun teknoloji ve malzeme seçimi, uygun çaplandırma ve doğru montaj ile uzun süre yüksek derecede istikrarlı ölçüm sonuçları elde edebilirler.  Cihaz seçiminde iyi bir mühendislik çalışması, sensör elemanını aşınma yada korozyona uğramasına yol açacak bir materyalden seçilmesi gibi sistematik hataların olasılığını ortadan kaldırır.

Hata Teşhisi (Diagnostic)

Entegre kendini izleme sistemine sahip bu ölçüm teknolojileri, proses koşullarının ölçme performansını etkilediği veya cihazın bütünlüğüne zarar verdiği uygulamalarda kullanıldığında, proses güvenliği veya kalite ile ilgili koşulların zamanında tespit edilmesini sağlar. Akış ölçerler birincil ölçülen değişkene (akış) ek olarak, ölçme noktasını izlemek için yararlı olan diğer ikincil ölçülen değişkenler sağlamaktadır. Birincil ölçülen değişkene kıyasla, ikincil değişkenler, cihazın fonksiyonu veya bütünlüğü hakkında bilgi verir (ölüm noktasının sağlık durumu) ve ölçüm performansı normal koşullardan (proses kontrolünün kalitesi) saparsa bilgi sağlar.

Hata teşhisi, öncelikli olarak, devam eden operasyon sırasında cihazın iç bileşenlerinin işlevinin sürekli olarak izlenmesine dayanır. Bu nedenle hata teşhisi, hızlı bir şekilde cihaza zamanında müdahale edilmesini sağlar. Cihaz kritik bir duruma ulaştıysa hemen uyarı verir. Bu mesajlar tipik olarak NAMUR tavsiyesi NE 107’ye göre yorumlanır ve cihaz tarafından diyagnostik bir olay olarak görüntülenir. Bu aynı zamanda, sonraki adımda ne yapılması gerektiğine ilişkin eylem talimatlarını da içerir. Bu sayede hem gereksiz bakım çalışmalarının önüne geçilmiş olur hem de arıza halinde cihaz hızlı bir şekilde tekrar devreye alınabilir. Hata teşhisi çoğu uygulamada güvenilir bir operasyonu garanti etmek için yeterlidir. Çalışma sırasında algılanmayan veya zamanında tespit edilmeyen hatalar, beklenmedik bir şekilde prosesin durmasına, ürün kaybına veya ürün kalitesinde bir azalmaya neden olabilir. Bu durum özellikle zorlu çalışma koşulları (birikme oluşumu, çok fazlı ortamlar) veya cihazın korozyona/aşınmaya maruz kalması nedeniyle prosesle ilgili arızaların bekleneceği uygulamalar için geçerlidir.

Durum İzleme (ConditionMonitoring)

Yukarıda anlatılan zorlu ve kritik uygulamalar için Durum İzleme (ConditionMonitoring) önerilir. Durum izleme, proses koşullarında, ölçme performansında veya cihazın bütünlüğünde bozulma olduğunda tanır. İkincil izleme değerleri bir durum izleme sistemine iletilir. İkincil ölçülen değerlerdeki trendi takip eder ve her bir parametre arasındaki ilişkiyi de değerlendirebilir. Sürekli izleme, beklenmedik bir arıza riskini azaltır. Ayrıca ne kalibrasyonun ne de doğrulamanın algılayamayacağı geçici, prosese özgü hataları göstermeyi de mümkün kılar.

Doğrulama (Verification)

Doğrulama, akış ölçerin üretici veya kullanıcı tarafından tanımlanan spesifik teknik gereksinimleri karşıladığını göstermek için kullanılır.Doğrulama sırasında ikincil parametrelerin mevcut koşulları, referans değerleri ile karşılaştırılarak cihazın durumu belirlenir. Doğrulama, değerlendirmenin olumlu veya olumsuz olup olmadığına bağlı olarak bir “başarılı” veya “başarısız” ifadesi üretir. Cihazın doğrulama sisteminde bulunan izlenebilir ve yedekli referanslar, sonuçların güvenilirliğini sağlamak için kullanılır. Örneğin Coriolis akış ölçerlerde, ikinci ve bağımsız bir referans frekansı sağlayan osilatördür. Doğrulama işlemi bir raporla sonuçlanır. Bu rapor, kontrol edilen parametrelerin nitel bir değerlendirmesini içerir: Başarılı / başarısız.

Doğrulama raporu, bir web sunucusu veya varlık yönetimi yazılımı vasıtasıyla üretilir. Kalite dokümantasyonu (ISO 9001’e uyum için) veya güvenlikle ile ilgili uygulamalarda, kanıt testinin dokümantasyonu (fonksiyonel güvenlik: SIL) olarak uygulanabilir.

Endress HauserAkış ölçerler gibi ölçüm ekipmanlarının periyodik testi çeşitli standartlar tarafından gerekli görülmektedir. Bu standartlar içerisinde üretim tesisleri için en yaygın olanı ISO 9001’dir. ISO 9001:2008 bölüm 7.6’ya göre operatörlerin akış ölçerlere düzenli olarak doğrulama yada kalibrasyon yapması gerekmektedir. Standarda göre doğrulamanın, izlenebilir şekilde düzenli olarak kalibre edilmiş harici bir doğrulama cihazı ile yapılması gerekir. Endress+Hauser Tüv-Süd Almanya’nın yapmış olduğu kapsamlı denetimler sonrası onay verip sertifikalandırdığı üzere izlenebilir doğrulamanın bütün gereklilikleri Heartbeat Doğrulama ile de karşılanmaktadır.İzlenebilirlik; herhangi bir ölçüm veya kalibrasyon sonucunun kesintisiz bir zincir doğrultusunda, ulusal veya uluslararası standartlara göre ilişkilendirilebilmesidir. Bu zincirin başında bulunan kütle birimi kilogram; Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosunda (BIPM) muhafaza edilen Uluslararası Kilogram Prototipi’nin kütlesi olarak kabul edilmiştir. Kilogramın İsviçre’de bulunan 38 numaralı replikası ile “Swiss Federal Office of Metrology METAS” tarafından Endress+Hauser’in kullandığı referans ağırlıklar elde edilir. Daha sonra referans akış değerlerini elde etmek için kullanılan Premiumcal Kalibrasyon Rigi, referans ağırlıklar ile gravimetrik yöntemle kalibre edilir ve her 2 haftada bir doğrulaması yapılır.

Endress2HeartbeatTechnology™

Endress+Hauser yeni nesil Proline akış ölçerlerin içerisinde dahili bir fonksiyon olan HeartbeatTechnology™ bulunmaktadır. Bu fonksiyon içerisinde üç farklı modül bulundur. HeartbeatDiyagnostik; sürekli kendi kendini izleyerek NAMUR NE107’ye uygun olarak hata teşhis fonksiyonlarına, Heartbeat İzleme; ölçüm değerlerinin harici bir Durum İzleme sistemine iletilmesine ve son olarak Heartbeat Doğrulama; dahili olarak akış ölçerin doğrulanmasına olanak sağlamaktadır. HeartbeatTechnology™ tesis güvenliğinde ve kullanılabilirliğinde artış sağlarken aynı zamanda elektronik kalite raporlaması da sağlar (örn. ISO 9001)

Share.

About Author

Leave A Reply

'