İnform, geri dönüşüm duyarlılığını enerji üretimine taşıdı

0
Uçtan uca kesintisiz GES çözümleri, enerji depoloma sistemleri gibi enerjinin her aşamasında yer alan İnform’un UPS Pazarı Ürün Müdürü Hüseyin Şamlı, Kontrol Dünyası’nın soruların cevapladı. Son 10 yılda tüketicinin çevre duyarlılığının artmaya başladığına dikkat çeken Şamlı, çevreye daha az zarar veren ürünlerin tercih edilmesinin; yeni bir rekabet alanı açtığını vurguladı. Şamlı, bu kapsamda İnform’un temiz üretim felsefesini benimseyerek proseslerinde değişikliğe gittiğinin altını çizdi ve ekledi: “Hammadde, doğal kaynak girdilerini ve atık çıktılarını en aza indirgeyen teknolojileri kullanarak, atıkların yerinde ayrıştırılması, geri dönüştürme ve ürünün çevreye daha duyarlı tasarımı konularında yoğun emek harcıyoruz.”

KONTROL DÜNYASI / ÖZEL RÖPORTAJ

Inform LogoEnerjinin üretimi kadar verimli, güvenli ve kesintisiz kullanımı da büyük önem taşıyor. Konu yenilenebilir enerji olduğunda üretiminden tüketimine kadar bütün süreçlerin en son teknolojilerle ve titizlikle yönetilmesi gerekiyor. İnform, bu süreçlerin her aşamasına damgasını vuran ve sunduğu özel çözümlerle enerjide ayrıcalıklı bir konumda bulunan nadir şirketler arasında yer alıyor. Başta ÇATI uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) olmak üzere, güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik projeleriyle öne çıkan İnform, kesintisiz güç kaynaklarından GSM ve telekomünikasyon sektöründe kullanılan özel enerji sistemlerine, doğrultuculardan otomatik ve statik voltaj regülatörlerine kadar sektörün her türlü ihtiyacına özel ürün ve projelerle cevap veriyor.

Dünya devi Legrand’ın bünyesine katıldıktan sonra daha da büyüyen ve küresel pazarlarda aranılan bir marka haline gelen İnform, son yıllarda uçtan uca GES projelerine ağırlık vermiş durumda. Şirketin UPS Pazarı Ürün Müdürü Hüseyin Şamlı,  hem bireysel kullanım amaçlı hem de ticari amaçlı Güneş Enerji Santrallerine (GES) ilginin yüksek olduğunu, enerji talebinin artması ile paralel olarak bu ilginin de her geçen gün arttığını vurguluyor. Ancak GES için kurulu gücün istenen seviyede olmadığını belirten Şamlı, GES yatırımcısına uygulanan bürokratik engellerden yakınıyor. GES’lerde üretilen tüketim fazlası elektrik satışının yapılamamasından kaynaklı sıkıntının 12 Mayıs 2019’da revize edilen yönetmelikle kısmen giderildiğini anlatan Hüseyin Şamlı, bundan sonra hem büyük ölçekte hem de küçük ölçekte GES’lerin kurulumu ve kullanımının artacağı umudunu dile getiriyor. Şamlı, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığına karşı da dikkat çekici bir öneride bulunuyor: “Yenilenebilir Enerji Kaynakları, dışa bağımlı olmayan, doğal yollar ile elde edilebilen kaynaklardır. Buradaki en büyük handikap, bu kaynaklar olduğu sürece enerjiye dönüştürülebilir. Yani gece vakti GES’ten enerji üretemezsiniz ya da rüzgar yokken RES’ten… Ancak Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile üretim yapan tesisleri tabana oturtup, diğer fosil yakıtlarla üretim yapan tesisleri de bunların üzerine koyduğumuz zaman dışa bağımlılığı azaltabiliriz.”

İnform Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. UPS Pazarı Ürün Müdürü Hüseyin Şamlı, Kontrol Dünyası Dergisi’nin sorularını cevapladı. Geri dönüşüm çalışmalarından enerjinin geleceğine kadar pek çok konuda önemli bilgiler aktaran Şamlı’nın değerlendirmeleri şöyle:

LEGRAND, DIŞ PAZARLARDAKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRDİ

– Enerji sektöründe 37 yıllık tecrübeye sahip İnform’un kuruluş aşamaları, çalışmaları ve geliştirdiği ürünler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

İnform’un 1980 yılından bugüne dek biriktirdiği deneyimleri ve gösterdiği gelişme süreci, İnform’u sektöründe ülke lideri yapmakla kalmadı aynı zamanda dünya pazarlarında da aranılan bir marka haline getirdi. Geliştirdiği ürünler sayesinde sektöründe takip edilen bir marka konumuna geldi. Bu noktada İnform’un yükselen başarısı, bir dünya markası olan Legrand’ın dikkatini çekti ve 2000 yılında bünyesine katılmasıyla sonuçlandı. İnform, Legrand bünyesine katıldıktan sonraki aşamalarda kurumsal ve pazar içi gelişimini dünya standartlarında aldığı eğitimler ve geliştirilmiş güncel stratejilerle desteklemiş, tesislerinde ve özellikle de Ar-Ge departmanında büyümeyi sürdürmüş, dış pazarlardaki varlığını ise daha güçlü biçimde vurgulamıştır.

İnform tesislerinde, kesintisiz güç kaynakları başta olmak üzere, GSM ve telekomünikasyon sektöründe kullanılan özel enerji sistemleri, doğrultucular, 19’’ Rack kabinleri, otomatik ve statik voltaj regülatörleri, alçak gerilim panoları, IT Hastane sistemleri, aktif harmonik filtre, transformatörler, elektronik kartlar, enerji tasarruf sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri gibi ürünler satışa sunulmaktadır.

İnform Üretim TesisleriÜRETİM TESİSLERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİ

– Şirketin üretim tesislerinin fiziki ve teknik alt yapısına dair bilgileri aktarır mısınız?

İstanbul Sancaktepe’de kurulu olan üretim tesisimiz; en gelişmiş robot teknolojisine sahip boyahanesi, Avrupa standartlarındaki üretim proseslerine sahip, yetkin ekibiyle artan üretim taleplerine kolaylıkla cevap verebilen montaj bölümü, ‘flying prob’ testlerinin yapıldığı ve yüksek teknolojili ekipmanların kullanıldığı elemanları dizili baskılı devre kartı imalatı bölümü, kaynak ve pek çok progresif metal operasyonlarının en yüksek kalitede gerçekleştirilebildiği abkant press, CNC punch işleme gibi makine parkurlarından oluşan metal üretim bölümü, mal kabul sevkiyat alanları, bitmiş mamül ve yarı mamül depoları ve idari ofislerden oluşmaktadır. 2010 yılı itibariyle kabinet üretim prosesleri de bünyesine katılan tesisin fiziksel alt yapısı gereksinimler doğrultusunda sürekli yenilenmekte ve teknolojik açıdan geliştirilmektedir. Metal proseslerine ait lokasyonu ana üretim tesisine 15 dakika uzaklıkta olan toplam 27.500m2’lik kapalı alana sahip Inform Elektronik’te 500’e yakın mavi yaka çalışan sayesinde kesintisiz güç kaynakları başta olmak üzere, proje talepleri doğrultusunda bir çok özel ürün üretim tesislerinde üretilebilmektedir.

TEMİZ ÜRETİM FELSEFESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM HASSASİYETİ

– Üretim tesislerinizde enerji verimliliği ve çevre koruma adına kullandığınız sistemler ve teknolojiler nelerdir?

İnformÜlkemizde uzun yıllardan beri yoğun faaliyetlerle enerji verimliliği çalışmaları yapılmaktadır. Biz de İnform olarak; üretimden tüketime kadar enerji kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyor ve güncel teknolojileri kullanarak kaliteden ve üretimden ödün vermeden enerji tüketiminin azaltılmasını hedefliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle tesisimizde pnömatik sistemlerden faydalanıyor, aydınlatma gerektiren alanlarda daha düşük enerji tüketimli aydınlatma çözümlerine yöneliyoruz. Son 10 yılda tüketicilerimizin çevreye duyarlılığı fark edilir biçimde artmaya başladı. Üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçlerde çevreye daha az zarar veren ürünlerin tercih edilmesi; yeni bir rekabet alanı yarattı. Temiz üretim felsefesini benimseyerek proseslerimizde değişikliklere gidiyor hammadde, doğal kaynak girdilerini ve atık çıktılarını en aza indirgeyen teknolojileri kullanarak, kirlilik önleme, atıkların yerinde ayrıştırılması, geri dönüştürme, yeniden kullanım ve ürünün çevreye daha duyarlı tasarımı konularında yoğun emek harcıyoruz.

AR-GE MERKEZİ, HEM ZAMAN HEM MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

– Şirketin Ar-Ge Merkezi, üretim tesisleri için de mi yer alıyor? Burada görevli mühendisler, teknik ekip ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz?

Evet, Ar-Ge Merkezimiz üretim tesisleri içinde yer almaktadır. Bu merkezde kendi alanlarında uzman 20 çalışanımız görev yapıyor. Ürünlerimizin tüm elektronik donanım, mekanik, gömülü ve bilgisayar yazılımı, tasarım ve testleri ilgili ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Donanım tasarım mühendislerimiz güç elektroniği, dijital ve analog devre tasarımı, yarı iletken teknolojileri, enerji depolama elemanları, sargılı elemanlar gibi alanlardaki bilgi ve tecrübelerini kullanarak ürünlerimizin elektrik ve elektronik sistem tasarımı, simülasyon ve modül tasarımlarını gerçekleştiriyor. DSP ve mikroişlemci tabanlı gömülü yazılım alanında uzman mühendislerimiz ise cihazlarımızın kontrol yazılımlarını ve İnsan-Makine Arayüzü tasarımını gerçekleştiriyor. Cihazlarımızın kalibrasyon, test ve servis için gerekli bilgisayar yazılımları da ekibimiz tarafından tasarlanıyor ve hayata geçiriliyor. Mekanik tasarım ekibimiz tasarımın ilk aşamasında ürünlerimizin ihtiyaç duyduğu mekanik dayanım ve ısı yayılım simülasyonlarını yapıyor. Bazı parçaların ilk prototipleri 3D yazıcılarda basılıyor ve bu sayede geliştirme süresinin kısalması sağlanıyor. Böylelikle maliyet avantajı elde ediyoruz. Tasarlanan ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışı sertifikasyon ihtiyacına uygun iç ve dış testler yapılıyor ve gerekli belgeler temin ediliyor.

DEPOLAMA SİSTEMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİDE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

– Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen en yeni ürünleri Solarex Fuarı’nda sergilediniz. Bunlar arasında dikkat çeken enerji depolama cihazının özelliklerini anlatır mısınız? Onun dışında geliştirilen ve kamuoyuyla paylaşılmaya hazırlanılan yeni ürünler var mı?

Elektrik şebekeleri; üretilen ve tüketilen enerjinin anlık olarak dengelendiği sistemlerdir. Elektrik enerjisi talep miktarı kadar üretilir ve tüketicilere dağıtılır. Enerji depolama sistemi enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiği zamanlarda depolanmasını ve ihtiyaç olduğunda hatta aktarılarak kullanılmasına imkan verir. Bu enerji kaynaklarının toplam üretimindeki payı yüksek olan gelişmiş ülkelerde bu görevi yerine getirmek için kurulan veya kurulmakta olan onlarca büyük ölçekli enerji depolama tesisinden yönetiliyor.

İnform olarak proje kapsamında batarya grupları ile kurulmuş büyük ölçekli bir enerji depolama sisteminin şebekeye bağlanmasında gerekli olan tüm donanım, yazılım, depolama ve kontrol işlevlerini yürütecek olan ve iki yönlü enerji akışını sağlayan bir güç dönüştürücüsünün tasarımını, üretimini ve testlerini gerçekleştirdik. Bu ürünümüz; şebeke yöneticisinin kuralları çerçevesinde şebeke arz-talep dengesinin sağlanması, güç kalitesi problemlerinin giderilmesine imkan sağlamak üzere kurgulandı. Ürünümüz hızlı bir dinamik tepkiye sahip. Akü ömrüne etki eden şarj akım dalgalanması minimize edilmiştir ve yüksek enerji dönüşüm verimine sahip. Akıllı Şebekeler, Yenilenebilir Enerji, Nesnelerin İnterneti gibi alanlardaki gelişmeler ve sektör dinamikleri ışığında yurt içi ve yurt dışı müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme projelerimiz devam ediyor.

İnformGES YATIRIMCISININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL BÜROKRASİ

– Birincil enerji kaynakları bakımından yoksul olan Türkiye’de, güneş enerjisinden elektrik üretimi projelerine ilgi, istenilen seviyede midir? Bu konuda gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Önerileriniz var mı?

Hem bireysel kullanım amaçlı hem de ticari amaçlı Güneş Enerji Santrallerine (GES) ilginin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Enerji talebinin artması ile paralel olarak da ilgi her geçen gün artmakta. Fakat güneş ışınımı ile ilgili olarak Türkiye’nin coğrafi konumunu da göz önüne aldığınız zaman, GES için kurulu gücün istenen seviyede olduğunu söylemek yanlış olur. Bugün geldiğimiz noktada bürokrasi, GES yatırımcısının ya da kullanıcısının önündeki en büyük engel. Yaklaşık 2 yıldır lisanssız olarak kurulan GES’lerde üretilen tüketim fazlası elektrik satışı, yönetmelikler ve kurul kararları sebebi ile yapılamamaktaydı. Sektörün en büyük talebi; fazla elektriğin satılamasa dahi, en azından aylık bazda tüketim ve üretim ile mahsuplaştırılmasıydı. Nitekim uzun çalışmalar neticesinde 12.05.2019 tarihinde bu konu ile ilgili revize yönetmelik yayınlandı. Umuyoruz ki bundan sonra hem büyük ölçekte hem de küçük ölçekte GES’lerin kurulumu ve kullanımı artacaktır. Bunun dışında ikili satış anlaşmalarının önünün açılması, yatırımcılar için gerek kurulum giderleri seviyesinde gerek elektrik satışı bedelleri seviyesinde teşviklerin artması, küçük ölçekli (ev tipi olarak da tanımlayabiliriz) GES’lerin izin ve kurulum süreçlerinin azaltılması yönündeki çalışmalar da GES’lerin yaygınlaşmasına ve ülkenin enerji açığının kapatılmasında yardımcı olacağına inanıyoruz.

GECE VAKTİ GES’TEN ENERJİ ÜRETEMEZSİNİZ

– Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve dolayısıyla cari açığın düşürülmesi adına güneş enerjisinin sağladığı katkı ne orandadır? Geçmiş yıllarla kıyasladığınızda kayda değer bir katkının sağlanması adına nelerin yapılması gerekiyor ve bunun için ne kadar bir zamana ihtiyaç var?

Enerjide dışa bağımlılığı oluşturan unsur kaynaktır. Dolayısıyla güneşi de kapsayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları, dışa bağımlı olmayan doğal yollar ile elde edilebilen, hatta bir çoğu kaynağı bulmak için dahi ekstra enerji harcamaya gerek olmayan kaynaklardır. Buradaki en büyük handikap, bu kaynaklar olduğu sürece enerjiye dönüştürülebilir. Yani gece vakti GES’ten enerji üretemezsiniz ya da rüzgar yokken RES’ten. Ancak Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile üretim yapan tesisleri tabana oturtup, diğer fosil yakıtlarla üretim yapan tesisleri de bunların üzerine koyduğumuz zaman dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Bu kaynaklar arasında güneş, ulaşılması en kolay enerji kaynağıdır ve mikro ölçekte kurulması ve kullanması da en kolay enerji kaynağıdır. GES ile ilgili 2014’ten bu yana gelinen nokta küçümsenemez elbette ama bu yeterli değil. Daha fazla katkının sağlanması için yapılması gerekenleri de aslında bir önceki soruda yanıtlamış oldum. Bu katkıların tam anlamıyla sağlanabilmesi için ise önümüzde en az 3-4 yıl olduğunu düşünüyorum.

İNFORM– 85’i aşkın ülkeye ihracat yapan İnform’un yurt dışına sattığı ürünler daha çok hangileridir? Bunların coğrafi dağılımını aktarır mısınız?

Yüzde 82’si; kesintisiz güç kaynağı

Yüzde 7’si; akü

Yüzde 3’ü; otomatik voltaj regülatörü

Yüzde 8’i; UPS aksesuarları ve diğer bazı elektronik ekipmanlar

Bu ürün gruplarının coğrafi dağılımı ise;

Yüzde 35’i; Avrupa

Yüzde 29’u; Ortadoğu

Yüzde 16’sı; Asya

Yüzde 11’i Latin Amerika

Yüzde 9’u da; Afrika

Share.

About Author

Leave A Reply