Korozyonla Mücadele

0

Prof. Dr. Ali Fuat ÇakırProf. Dr. Ali Fuat ÇAKIR

İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli)

Korozyonla mücadelede toplumun her kademede bilinçlendirilmesi birinci önceliktedir. Toplum korozyon kontrolü konusunda ve özellikle yeni malzemeler geliştirme ve seçiminde, yaratıcı yüzey işlemler geliştirmede ve korozyon durumunu kontrol için sensörler geliştirme ile data toplama alanında yapılacak araştırma – geliştirme faaliyetlerini destekleme açısından bilinçlendirilmelidir. En etkin uygulamalarla uyumlu uluslararası standartlar çıkarılması ve etkin korozyon kontrol metotlarının yaygınlaştırılıp paylaşımına önem verilmelidir.

Korozyonla mücadelede teşkilatlanma

KorozyonBu açıdan korozyon alanında çalışanların kendi aralarında bir araya gelmeleri gerekir. Halen Dünyada hemen hemen her ülkede Korozyon Dernekleri teşkilatlanmıştır. Ayrıca bunların birleşmesinden Federasyonlar (Avrupa Korozyon Federasyonu gibi) ve organizasyonlar da (Dünya Korozyon Organizasyonu) oluşturulmuştur. Uluslararası bu kuruluşlar korozyon ve korozyonu kontrol konusunda halkı bilinçlendirme, korozyon yönetiminde en iyi uygulamalar, yerel yönetimler, sanayi ve topluluklara korozyon uzmanları sağlamada yardım ve uluslararası korozyonla ilgili standartların birbiri ile uyumunu sağlama alanında çalışmaktadırlar.

Ülkemizde de 1978 yılından beri faaliyette olan ve uluslararası organizasyonlara üye Korozyon Derneğimiz vardır. Dernek 2012 yılında İstanbul’da Avrupa Korozyon Federasyonunun EUROCORR 2012 Kongresini gerçekleştirmiştir. Ayrıca kurulduğundan bu yana her iki yılda bir Korozyon Semineri (KORSEM) organize etmektedir. Ülkemizde korozyon konusunda yazılmış en önemli kitaplar yazarları tarafından derneğe hibe edilmiştir. Baskıları dernek tarafından yapılmaktadır.

Değişik sanayi kuruluşları ve resmi kurumların korozyon alanında bilinç kazanmaları, bünyelerinde projeler başlatmaları kendileri için çok önemli geri kazanımlar sağlayabilir. Örneğin Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin 2008’e kadar 3 yıl içinde gerçekleştirilen 80 adet korozyon kontrolü projelerinin ortalama geri dönüşümünün 50:1 olduğu görülmüştür. Bilinçli olarak ve uzmanlar desteğinde başlatılan projelerin sanayi için de çok önemli sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu yaklaşımın yaygınlaştırılması gerekir.

Korozyonla mücadelede eğitim

KorozyonNe yazık ki birçok ülkede korozyon ve korozyondan koruma eğitimi veren Yüksek Öğretim Kuruluşu sınırlıdır. Aslında toplumun uyarılması açısından orta ve yüksek eğitimde korozyon kontrolünün önemi vurgulanmalıdır. Korozyon kontrolü, korozyona uğrayan parçanın değiştirilmesi değil o parçanın korozyon hızını kontrol altında tutarak hiç olmaz ise parçası olduğu sistemin tasarım ömrü sonuna kadar değiştirilmeden kullanılabilmesidir. Bunun için korozyon kontrol bilinci şarttır. Ne yazık ki Dünyada korozyon eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında azalma gözlenmektedir. Bu, özellikle Avrupa ve ABD için geçerli bir gözlemdir. Bilim ve teknolojilerde gelişmeler yeni alanlarda eğitim yeri açma diğer bazı alanlarda fedakârlığa gidilmesi ile sonuçlanmaktadır.

Örneğin nano teknoloji alanında araştırma ve geliştirme günümüzde çok önem kazanmıştır. Bu alanda eğitim ve araştırma için korozyon konusunu ihmal yerine tersi yapılmalıdır. Çünkü korozyon nano boyutta başlar ve makro boyutta gelişir. Günümüzde hala korozyon ömrü tahminleri sıhhatli yapılamamaktadır. Ömür tahmini çalışılmaları istatistik çalışmaları ve data toplamaya dayanan modelleme yolu ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Nano boyutta yapılacak korozyon çalışmaları ömür modellemesini daha tutarlı temellere oturtacak, daha sıhhatli modeller geliştirilmesi ve dolayısı ile de daha etkin korozyon kontrolünü mümkün kılacaktır. Hâlihazırda AB ve ABD’de bu konunun önemi anlaşılmış durumdadır ve bu konuda değişik projeler oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır.

KorozyonÖzellikte mühendislik ve teknoloji eğitiminde tasarım yapacak mühendislere (makina, elektrik-elektronik, inşaat, petrol, kimya) genelde korozyon eğitimi verilmemektedir. Yoğun korozyon eğitimi alan örneğin malzeme mühendisleri ise tasarım açısından aktif rol oynamamaktadırlar. Bu durum düzeltilmek istenmesine rağmen yıllardan beri sürüp gitmektedir.

Korozyon kontrolü konusunda “sertifika” bazında eğitim özellikle teknisyen seviyesinde çok önemlidir. Birçok ülkede bunu Dernekler yapmaktadır. Avrupa Birliği sertifika verecek kuruluşlarla ilgili standartlar yayınlamış ve konuyu Avrupa bazında akredite kurumlar oluşturarak disipline etmeyi ve yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Ülkemizde de Korozyon Derneği bu konuya ciddi olarak eğilmektedir. Bu alanda Malzeme Mühendisliği Odaları ile Korozyon Derneğinin müşterek çalışması ciddi sinerji yaratabilir.

Sonuç

Sanayimiz korozyon kontrolünün parça değiştirmeden daha emniyetli ve ekonomik olduğunu geniş çapta anladığında ülkemizde korozyon kontrol çalışmaları başka boyutlara atlayabilir. Ülkede çok sınırlı sayıda yetişmiş korozyon uzmanları ne yazık ki aktif olarak kullanılamamaktadırlar. Bu da yeni uzmanların yetişmesinde en önemli engeldir.

Devlet korozyon kontrolünü yaygınlaştıracak ve yukarıda özetlenen ekonomik kayıpları azaltacak adımları da hala atmamaktadır. Yönetmeliklerde değişiklikler, gelişmiş uygulamaların kullanımını teşvik, korozyondan korunma konusunda yeni yol gösterici standartlar geliştirme çabaları başlatabilirse korozyon kayıplarımıza daha etkin dur denilebilir. Devlet; yönlendirdiği büyük yatırımlarda korozyon kayıplarını önleme konusunda daha titiz davranırsa sanayimiz de bunu örnek alacaktır.

Share.

About Author

Leave A Reply

'