Kyoto’ya 3 yıl kaldı, yerli kömür fırsatı kaçmasın

0
Türkiye bir yandan dünyanın enerji koridoru olma yolunda adımlar atarken, diğer taraftan yerli kömür kullanımını artırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda İstanbul’da önemli bir zirve gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi, yerli kömür kullanımına ilişkin çarpıcı mesajlarla öne çıktı. Kömürder Başkanı Muzaffer Polat açılış konuşmasında, Kyoto protokolünü hatırlattı ve uyardı: “Önümüzde birkaç senemiz var. 2020’de Kyoto’daki engellemelere gelinceye kadar kendi kömürlerimizi lisanslandırmamız gerekiyor ki, 2020’den sonra devam edebilelim.”
Temiz Kömür Zirvesi’nde konuşan TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş, bundan sonraki süreçte kaliteli kömürün öne çıkacağına işaret etti. “Kaliteli rezervler maalesef yer altı madenciliğiyle üretilmeye imkan sağlamakta.” diyen Aktaş, madenciliğin vazgeçilmezinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu vurguladı. Bu konudaki uygulamaları dünya standartlarına yükseltmeye çalıştıklarının altını çizdi. Yeni uygulama ve teşviklerle kömür santrallerinin sonuna kadar çalıştırılmasının hedeflendiğini de belirten TKİ Genel Müdürü, yerli kömürünü önemini ise bir cümleyle özetledi: “Kömür, emre amade tek kaynağımız.”

DÖKME MALZEME DERGİSİ / ÖZEL HABER

Türkiye, jeopolitik konumu gereği, büyük enerji üreticileriyle tüketicileri arasında doğal bir köprü vazifesi görüyor. Yeni petrol ve doğalgaz boru hatları da Türkiye’nin enerji koridoru ve terminali rolünü pekiştiriyor. Ancak söz konusu olumlu gelişmeler Türkiye’nin petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarından yoksun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Enerjide dışa bağımlılık, ülkenin en büyük problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, ithalat açığını kapatmasını zaten kimse beklemiyor. Geriye sadece yerli kömür kalıyor. Ondan da yeterince faydalanılamıyor. Havayı en az kirleten ülkelerin başında gelmesine rağmen Türkiye’nin önüne her defasında küresel ısınma, karbondioksit salınımı gibi çevresel faktörler engel olarak çıkartılıyor. Yaşanan sorunların en çok hissedildiği yer ise madencilik sektörü oluyor.

Yıllardır önlerine konulan engeli aşmanın çarelerini arayan kömür üreticileri, bu konuda çok önemli bir adım attı. Çarenin teknoloji kullanımından geçtiği gerçeğinden yola çıkarak ‘temiz kömür’ için düğmeye bastı. Yeni teknolojiler sayesinde, hem kömür yakıtlı enerji üretimini arttırmak hem de çevreye etkileri en aza indirmek mümkündü. Bu konudaki çabaları bir merkezde toplamak, konunun bütün muhataplarını bir araya getirmek, temiz kömür teknolojilerini masaya yatırıp kullanımının önündeki engelleri aşmak amacıyla Türkiye’de ilk kez uluslararası bir zirve düzenlendi. Kömür Üreticileri Derneği’nin (Kömürder) büyük gayretleri sonucunda toplanan 1. Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi, 18-19 Mayıs tarihleri arasında sektörün bütün profesyonellerini İstanbul’da biraraya getirdi.

POLAT: 2020’YE KADAR KÖMÜRÜMÜZÜ LİSANSLANDIRALIM

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet olmak üzere devlet kurumlarının yöneticileri ve özel sektör temsilcileri ortak bir platformda sorunları konuşma imkanı buldu. “Yerli kömür fırsatı kaçmasın” çağrısının yapıldığı zirvenin açılışında yapılan konuşmalar da hem kömür üreticileri hem ülke ekonomisi açısından umut vericiydi.

Kömürder Başkanı Muzaffer Polat, konuşmasında Kyoto protokolünü hatırlattı. “2020 yılında imza attığımız Kyoto Protokolü’nden sonra zaten bu kömürlerin önünü tamamen kapatacaklar. Önümüzde bizim birkaç senemiz var.” uyarısında bulunan Polat, ekledi: “2020 yılında Kyoto Protokolü’ndeki engellemelere gelinceye kadar bizim kendi madenlerimizi, kendi kömürlerimizi lisanslandırmamız, en azından başlayıp bir yere kadar getirmiş olmamız gerekmektedir ki, 2020’den sonra devam edebilelim.”

KömürderYERLİ KÖMÜRDEN ÜRETİLECEK ENERJİYE ALIM GARANTİSİ VERİLMELİ

Bu sözlerin hemen ardından çözüm önerilerini sıralayan Polat, “Bize göre olmazsa olmaz, yerli kömürden üretilen enerjiye verilecek alım garantisidir. Bu alım garantisi verildiği zaman, yatırımcı, madenci, kömürcü, bankacı hepsi birbirini çok çabuk bulup bu yatırımlar hızlı bir şekilde yapılır. En azından bu sürece başlanacağına, 2020’de de bir yol almış olacağımıza inancımız tamdır. Bunun verilmesi noktasında yetkililerden tekrar tekrar destek bekliyorum.” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın zirveye destek verdiğini, kamuoyunda oluşan yanlış bilgilerin giderilmesi için bu tür etkinliklerin yapılmasını teşvik etiğini vurgulayan Kömürder Başkanı özetle şunları söyledi: “Dünyanın uzay madenciliğini konuştuğu günümüzde bizlerin yapacağı daha çok iş var. Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nin, bu çalışmaların önünü açacağına inanıyoruz. Madenciliğin, işçi sağlığı, iş güvenliği noktasında olsun, ekonomik noktada olsun, verimlilik noktasında olsun, en iyisi nasıl yapılır, dünya bunu nasıl yapıyor, bütün bunları bu çalıştayda konuşacağız. Aynı şekilde yeni nesil santraller ile eski nesil santrallerinin değerlerinin karşılaştırılması, yeni nesil baca sistemleri ile eski nesil sistemlerin karşılaştırılması yapılacak.

EN İYİ YAKITI KÖTÜ YAKARSANIZ HAVAYA HER ŞEYİ SALARSINIZ

Şu bir gerçek ki, en iyi materyali eğer kötü yakarsanız havaya her şeyi salgılarsınız. En kötü materyali iyi yakar, baca sistemlerini gerektiği gibi kurarsanız da havaya bir şey salgılamazsınız. Bunu burada tartışarak bir noktaya getirmeye çalışacağız. Ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 15 milyar ton kömür rezervi var. Ülkemiz doğalgaz ve petrol açısından fakirdir. Tek bilinen ve tespit edilen fosil yakıtımız kömürdür. Kömürün de biz her türlü yatırımını yaparak, her şeyinden faydalanmak durumundayız.”

TKİ: MADENCİLİĞİN VAZGEÇİLMEZİ İŞ GÜVENLİĞİ

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Mustafa Aktaş da zirvenin açılışında, kömürün zor ancak önemli bir sektör olduğuna dikkat çekti. Bundan sonraki süreçlerde, kalitenin ve yer altı madenciliğinin ciddi anlamda öne çıkacağını belirten Aktaş, şöyle konuştu: “Kaliteli rezervler maalesef yer altı madenciliğiyle üretilmeye imkan sağlamakta. O yüzden bundan sonraki süreçlerde kalite çok önemli, ancak kaliteli kömürler de yer altından üretiliyor. Yer altı madenciliği ciddi anlamda öne çıkıyor. Bu anlamda madenciliğin vazgeçilmezlerinden bir tanesi iş sağlığı ve güvenliği kurallarını mutlaka yerine getirmektir. Türkiye 2012 yılında başladığı bir süreçte bir takım yönetmelik değişiklikleriyle, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını giderek dünya standartlarına yükseltme gayreti içindedir.

Türkiye’de kömür denildiğinde öncelikle elektrik enerjisi üretiminin akla geldiğini ifade eden TKİ Genel Müdürü Aktaş, Türkiye’de şu anda 80 bin megavatların üzerine çıkmış kurulu gücün yüzde 13’lük bölümünü yerli kömür santrallerinin oluşturduğunu anlattı. Yeni uygulama ve teşviklerle birlikte bu santrallerin sonuna kadar çalıştırılmasının hedeflendiğini kaydeden Aktaş, şu bilgileri verdi:

‘KÖMÜR, EMRE AMADE TEK KAYNAĞIMIZ’

“Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 16’lık kısmı yerli kömür santrallerinden üretilmiştir. Bu kesinlikle yeterli gelmeyecektir. İnsanların gelişmişliği tükettikleri enerjiyle doğru orantılıdır. 2000’li yıllarda kişi başı elektrik tüketimimiz 1950 ‘kilovat saat’lerdeyken şu anda 3 bin 400 ‘kilovat saat’lere çıkmış durumda. Dünyanın ortalaması nedir; zaman zaman krizlerle dalgalanmalar yaşamış olsa da 5 bin, 5 bin 500 ‘kilovat saat’, OECD ülkelerinin payı ise 12 bin ‘kilovat saat’tir. İnşallah biz de hızla hem kurulu kapasitemizi hem de elektrik tüketim hızımızı 3-4 kat daha arttırmak suretiyle dünya ortalamasının üzerinde OECD hedeflerini yakalayacağız.

Elimizde hidrolikler ve yenilenebilir diğer kaynaklardan sonraki, emre amadelik bakımından birinci sırada sayabileceğimiz tek kaynağımız kömürdür. Dolayısıyla kömürümüzün gerek termik santrallerde enerji üretimi amaçlı, gerekse de, taş kömürü ihtiyacı olan demir-çelik başta olmak üzere ağır sanayi sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılama amaçlı olarak üretim hızımızı artırma gayreti içerisindeyiz. Türkiye’nin kömür tüketimi malum 100 milyon tonlar civarında. Bu rakamların 150-200 milyon tonlar hatta daha da üzerine çıkması için gereken her türlü çalışmalar devam ettirilmektedir.”

Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi'nin açılışını Meclis Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız yaptı.

Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nin açılışını Meclis Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız yaptı.

‘Enerjide kurallar yeniden belirleniyor’

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Kömür Üreticileri Derneği (Kömürder) tarafından 18-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’ne, Meclis’in konuyla ilgili en yetkin ismi de katıldı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, zirvenin açılışında yaptığı konuşmaya, enerjide çok önemli gelişmeler yaşandığının altını çizerek başladı. Petrol fiyatlarının aşağı doğru inmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki maliyet düşüşlerinin, enerjideki kuralların yeniden belirlendiği bir dönemi işaret ettiğini belirten Altunyaldız, “İşte kuralların yeniden yazıldığı bu dönemde, bunu yazmaya ya da buna katkı vermeye en hazır olan ülkeler, aslında en fazla ilerleyen ülkeler olacaktır.” dedi. Konuşmasında sektörün taleplerini de cevaplayan Altunyaldız, maliyetlerin özel sektörle paylaşılması ve alım garantisi konusunda Meclis’ten çıkarılan düzenlemelerin altını çizdi.

Türkiye’nin ekonomik büyüme ortalamasının yüzde 5.7, sanayi büyümesi ortalamasının yüzde 5.3 ve enerji tüketiminin de yüzde 5.1 olduğuna dikkat çeken Altunyaldız, verilerin sanayi üretimi ve kalkınma oranlarıyla enerji tüketimi arasında ciddi bir korelasyon olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ardından şu tespiti yaptı: “Daha yüksek oranlı büyümelerden bahsediyoruz ve hedeflerimize bunu koyuyoruz. Daha çok istihdam, daha çok ihracat, daha çok sanayi üretimi ve daha yüksek oranlı kalkınma ve refah artışı için her şeyden önce enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiniz yoksa bunları yapabilme imkanınız yok demektir.”

TÜRKİYE’NİN ENERJİ FATURASI 55 MİLYAR DOLAR

Enerjide Türkiye’nin yıllık faturasını 55 milyar dolar olarak açıklayan Altunyaldız, konuşmasında özetle şu değerlendirmelerde bulundu: “Dış ticaret açığına ve cari açığa baktığımız zaman enerji alanından önemli bir beslenme geliyor. Bu kapsamda enerji stratejisi ortaya kondu ve burada 3 sacayağı belirlendi. Enerjide arz güvenliğini temin etmek zorundayız, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakları sağlamak ve temin etmek zorundayız. Çünkü faturayı aşağı çekmek zorundayız. Üçüncüsü de öngörülebilir piyasaları oluşturmak zorundayız.

KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 23 ARTTI

Bu yıl ilk defa, elektrik üretimimizin yüzde 49,3’ünü yerli kaynaklardan temin eder duruma geldik. Kömürden ürettiğimiz elektriği de yüzde 23 oranında bir önceki yıla göre artırmış durumdayız. Kömür oldukça önemli… Hala dünyanın birincil enerji ihtiyacının yüzde 29’u kömürden elde ediliyor ve elektrik üretiminin yüzde 41’i kömürden sağlanıyor.

Çelik üretimi yüzde 70 oranında kömüre dayalıdır ki, çelik tabiri caizse sanayinin anasıdır. O yüzden kömürle çelik arasında da böyle bir korelasyon var.

2040’TA DA KÖMÜR ÖNEMLİ OLACAK

Meclis Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’a Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’ne katılımlarından dolayı, Kömürder Başkanı Muzaffer Polat tarafından tablo hediye edildi.

Meclis Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’a Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’ne katılımlarından dolayı, Kömürder Başkanı Muzaffer Polat tarafından tablo hediye edildi.

ABD bugün elektrik üretiminin yüzde 45’ini, İngiltere yüzde 49’unu kömürden sağlıyor. Ayrıca 2040 yılı Uluslararası Enerji Ajansı’nın öngörüsünde küresel enerji içerisindeki kömürün payının hala yüzde 25’ler düzeyinde olacağı öngörülüyor ve bu çerçevede kömürün önemine vurgu yapılıyor.

Zirvenin adı neden ‘temiz kömür’, demek ki buna ihtiyaç var. Kömürün yakılması sonucunda yıllık 14 milyar ton karbondioksitin atmosfere salındığını biliyoruz. Bunun önemli bir kısmı da elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanıyor.

KÖMÜR TEKNOLOJİSİ GELİŞTİ AMA MALİYETİ YÜKSEK

Temiz kömür teknolojilerinde son dönemde kaydedilen gelişmeler, bizi bir taraftan emisyon ve atıkların azaltılmasına diğer taraftan da kömürden elde edilecek birim miktardaki verimliliğin arttırılmasına yani daha ekonomik yatırımlara doğru götürecektir. Bu kapsamda bugün dünya kömürden kaynaklanan karbondioksit salınımını en aza indirecek teknolojiyi geliştirmiş. Ancak rekabetçi düzeye henüz arzu ettiğimiz kadar getirememiş. Şundan eminim ki, çok kısa bir dönemde kömür teknolojileri de maliyet düşürmesi yoluyla rekabetçi bir noktaya gelecek ve daha ekonomik yatırımların önü açılacak. Biz bu kapsamda kömürden elektrik üretmeye, kömürü kullanmaya devam edeceğiz.

ENERJİ İTHALATIMIZ, 6 MİLYAR DOLAR DÜŞER

Hali hazırda yerli linyit kurulu gücümüz 10 bin megavat. Rezervlerimize baktığımız zaman 20 bin megavatlık rezervimiz devam ediyor. Toplam 30 bin megavat, 26 milyar metreküp doğalgaza tekabül ediyor. Doğalgaz yerli kaynağımız mı, değil. 26 milyar metreküp doğalgaz ithal etmek için 6 milyar dolar ödüyoruz. O zaman 10 bin megavatı 20 binle birleştirdiğimiz zaman her sene bugünkü fiyatlarla 6 milyar dolarlık daha az enerji ithal edeceğiz.”

Kömürder

Kömür zirvesinde ödül heyecanı

Kömür Üreticileri Derneği 2017 yılı ödülleri, derneğin 18-19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nde sahiplerini buldu. Bu yıl ilk defa verilen ödüllerin sonraki yıllarda gelenekselleşerek devam etmesi bekleniyor. Ödüller, sahiplerine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından takdim edildi. Yerli kömür üretimi ve yerli kömürden enerji üreten şirketlere verilen KÖMÜRDER ödüllerini alan firmalar şunlar:

– Çevreye gösterdiği duyarlılık nedeni ile;

Akçelik Madencilik A.Ş.

Aydın Linyit Madencilik A.Ş.,

– Yerli kömürden enerji üretimine yönelik en büyük ve en son teknolojiye sahip santral yatırımı ile;

Enerjisa Enerji A.Ş.,

– Yerli linyitten rödevans ile enerji üreten ilk santrala sahip olması nedeni ile;

AKSA Enerji Üretim A.Ş.

İKİ YILDA İKİ BÜYÜK ZİRVE

Kömür Üreticileri Derneği 2015 yılının başında, Muzaffer Polat, Umut Akçelik, Nurullah Ercan, Tahir Çelik, Cemil Ökten, Gökalp Büyükyıldız, Selçuk Şahin, Mehmet Salih Demir, Mustafa Murad Kalan tarafından kuruldu. KÖMÜRDER, Halen yerli kömür üretimi ve yerli kömürden enerji üreten 40’tan fazla tüzel kişi üyesi ile etkili bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. KÖMÜRDER üyesi 44 firma Türkiye’deki kömür üretiminin yüzde 95’ni gerçekleştiriyor.

Dernek kuruluşunun ardından iki yılda iki büyük zirveye imza attı. İlk olarak, 11-12 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye 1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı düzenledi. Açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptı. Derneğin ikinci büyük programı ise 18-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi oldu. Kömür Madencilik sektörü ile Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerini buluşturan toplantı ve Türk Kömür Madencileri ile Çek Cumhuriyeti Madencilik Derneği üyelerini (1 Haziran 2016) bir araya getiren toplantılar da derneğin diğer önemli faaliyetleri arasında yer aldı.

 

Share.

About Author

Leave A Reply