“Mühendislik bilgi kadar aynı zamanda deneyim işidir”

0

ÖZEL RÖPORTAJ

Selim Küçükbingöl

“Mühendislik bilgi kadar aynı zamanda deneyim işidir”

Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Alparslan Güre

“Bugün geldiğimiz noktada özellikle rafineri, petrokimya ve enerji konuları başta olmak üzere endüstriyel yapılarda bulunduğumuz coğrafyanın en güçlü firması durumundayız.”

Kontrol Dünyası dergisine özel röportaj veren Tekfen Mühendislik Genel Müdürü Alparslan Güre, Yaklaşık 220 kişilik İstanbul merkez kadrolarına ek olarak Azerbaycan Bakü’ de 2013 yılından beri faaliyette olan bir ofislerinin olduğunu belirterek, 2017 yılında Katar – Doha’da ofis açacaklarını vurguladı.

Tekfen mühendislik firmasından bahseder misiniz? Kuruluşundan bugüne gelindiğinde Tekfen Mühendisliğin kat etmiş olduğu yoldan memnun musunuz?

Tekfen Mühendislik, Tekfen Holding’e bağlı Taahhüt Grubu bünyesinde 1984 yılında ayrı bir şirket olarak kurulmuş olup, ana işi mühendislik, tedarik ve yapım yönetimi yani kısaltılmış şekli ile EPCM olan bir şirket. 1984 yılı öncesinde Taahhüt Grubumuzun lokomotif şirketi Tekfen İnşaat içinde bir mühendislik departmanı iken, 1984 yılından itibaren grup içinde ayrı bir şirket hüviyetine kavuşmuştur. Ben şirkete 1985 yılında katıldım. O zamanlar 15-20 kişilik kadro ile ağırlıklı olarak inşaat projeleri üzerinde çalışan firma, bugün geldiği noktada, yaklaşık 220 kişilik deneyimli kadrosu ile özellikle petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, enerji santralleri, gaz ve petrol terminalleri, boru hatları ve özellikli yapılardaki deneyimleri ile konusunda Türkiye ile birlikte çevre ülkeler içinde de bölgenin en büyük firmalarından biri.

Ekibinizi tanıyabilir miyiz?

Uzmanlık konularımıza paralel olarak kadromuz tüm mühendislik disiplinlerini içeriyor. Bunların başında proses mühendisliği, borulama-tesis yerleşim, enstrüman-kontrol ve elektrik departmanları ve bünyesinde Ar-Ge birimini de barındıran teknoloji departmanlarımız gelir. Bunların yanı sıra yine güçlü inşaat üst yapı ve alt yapı ile mimari bölümlerimiz mevcut. Teknolojik malzeme tedarikine yönelik ihtiyaçlara “satınalma departmanı” ile çözüm sunuyoruz. Bünyemizde raylı sistemler, metro ve otoyol konularında uzmanlaşmış güçlü alt yapı grubumuz bulunmaktadır. Yaklaşık 220 kişilik İstanbul merkez kadromuza ek olarak Azerbaycan Bakû’ da 2013 yılından beri faaliyette olan bir ofisimiz var. 2017 yılında bir de Katar – Doha’da ofis açacağız.

Sektörün hangi alanlarında teknolojik gelişmeler ve gelişmiş yazılım çözümleri talepleri alıyorsunuz?

Çokdisiplinli (multidisciplinary) çalışma gereği en önemli konulardan biri disiplinler arası koordinasyonun sağlıklı biçimde yürütülmesidir. Bunu sağlamak amacı ile proses bölümünden borulamaya, elektrik ve enstrümandan inşaat disiplinlerine kadar tüm birimlerimiz 3D Model dizayn ortamında çalışıyor. Böylece, bir disiplin içinde yapılan herhangi bir değişiklik eş zamanlı olarak diğer disiplinlerce de anında görülebiliyor ve buna göre disiplinler arası tam uyum sağlanabiliyor. Bu özellikle endüstriyel projelerde çok önemli. Hedef, olası tüm sorunları, kesişmeleri 3D Model üzerinde fark ederek tasarım aşamasında çözmek, uygulama sırasında olabilecek sorunları en aza indirerek doğru planlama ve maliyet kontrolüne olanak sağlamak. 3D yazılım olarak uluslararası sektörde bilinen ve kabul gören yazılımları kullanıyoruz. Bunun dışında yine detay çalışmalarda kullandığımız pek çok yazılım var. Yazılımlarımızın zenginliği, güncelliğinin sağlanması bizim sektör için son derece önemli.

Enerji sektörü içerisinde gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir. Tekfen Mühendislik bu çalışmaların hangi aşamalarında yer alıyor?

Bu konuda özellikle rafineriler için gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelerimizden bahsetmek isterim. Petrol rafinerilerinde, petrokimya tesislerinde maliyeti doğrudan etkileyen en önemli girdi enerji giderleri. Bu konuda mevcut tesislerde yaptığımız yenileme (revamp) projeleri ile tesis üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltabiliyoruz.

Ayrıca enerji sektörü içerisinde kombine çevrim santralleri ile “diesel engine” enerji santralleri ve jeotermal enerji santralleri uzmanlık konularımız arasında yer alıyor. Bu konularda da yurtiçi ve dışı işveren ve yatırımcılara uygun mühendislik çözümleri sunabiliyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz ve çok önemli bir proje dediğiniz çalışmalar elbet vardır. Bu çalışmalardan bahseder misiniz?

Otuz yılı aşkın bir firma deneyimi söz konusu olunca bu konuda pek çok proje sayılabilir. Ancak bunların arasında Azerbaycan’da, Tekfen İnşaat’ ın SOCAR ile ortak firması Azfen ve AMEC-FW JV ile üstlendiği off-shore platformların “top-side” dediğimiz üst platform imalat mühendisliğinde ilk kez 3D yazılım kullanılarak gerçekleştirdiğimiz çalışmayı söyleyebilirim. Daha önce 2D dizayn yazılımları ile gerçekleştirilen çalışmalar tarafımızca ilk kez 3D dizayn olarak gerçekleştirildi, eskiye göre 3 katı hız ile sıfır hatalı imalat projeleri hazırlandı. Bu yönü ile bölgede ses getiren bir proje olması bizim için de çok önemlidir.

Tekfen Mühendislik olarak hizmetleriniz nelerdir? Talep geldikten sonra mühendislik çalışmalarınız hangi aşamada başlıyor?

Bizim ana işimiz mühendislik, buna bağlı olarak tedarik ve müşterimizin talep etmesi durumunda yapım yönetim işleri. Yani tipik bir EPCM firmasıyız. Tabii müşterilerimizin talebine göre sadece Mühendislik ya da Mühendislik + Tedarik (EP) işini de üstlenebiliyoruzya da sadece yapım yönetim işlerini üstlendiğimiz projeler de olabiliyor.

Mühendislik çalışmaları FEED (Front End Engineering Design) dediğimiz ön mühendislik kapsamında da kalabilir, yada FEED çalışmasını bir başkası hazırlamış olur, bu durumda biz sadece detay mühendislik çalışmalarını da üstlenmiş olabiliriz. Bu konularda bir sınırımız yok, müşteri taleplerine göre geniş bir yelpazede mühendislik hizmeti verebiliyoruz.

2016 ile birlikte SEVESO II ve Hazop çalışmaları şu an petrokimya tesislerinin ajandasındaki ilk sıralarda yer alıyor. Tekfen Mühendislik, bu konuda ne tür danışmanlık ve çözüm hizmetleri sunuyor?

SEVESO II kapsamında müşterilerimizden özellikle P&ID(piping and instrument diagrams) güncelleme, bazen bununla birlikte mevcut tesislerinin 3D akıllı modellemelerinin oluşturulması talepleri gelebiliyor. HAZOP çalışması ise, özellikle petrol rafinerilerinde üstlendiğimiz projelerin içinde mutlaka yer alıyor. Yaptığımız proje çalışmaları içinde P&ID’ler son duruma getirilmeden önce belirli aşamalarda müşteri tarafından bizzat işletmecilerin de katıldığı HAZOP toplantıları ile güvenli işletme ve emniyet konularını detaylı olarak masaya yatırıyoruz. Bu çalışmalar proje rutini içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler arasında.

Modernizasyon ve verimlilik konularında çalışmalar yapıyor musunuz? Bu konularda talepler alıyor musunuz?

Daha önce de bahsettiğim gibi özellikle petrol rafinerilerine ve petrokimya tesislerine yaptığımız çalışmaların önemli bir bölümünü enerji verimliliğini artırmaya yönelik modernizasyon ya da yenileme, diğer bir deyimle “revamp”projeleri teşkil ediyor. Bilhassa son yıllarda petrol fiyatlarının düşmesi, buna paralel olarak ürün satış fiyatlarındaki aşağı çekilme eğilimi, üretim maliyetlerinin azaltılmasını daha da önemli kılıyor. Bu nedenle enerji verimliliği projeleri bilhassa rafineri sektörü için çok önemli. Tekfen Mühendislik olarak bu konuda yurtiçi ve dışı üstlendiğimiz pek çok proje var.

Çalıştığınız firmanın dışına çıkıp biraz da sizinle ilgili sorular sormak istiyorum. Sektöre girişiniz nasıl oldu? Anlatır mısınız?

Ben 1975 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetimden bu yana sürekli mühendislik sektöründe çalışıyorum. Çalışma konularım ağırlıklı olarak rafineriler, petrokimya tesisleri, enerji santralleri, gaz ve petrol terminalleri başta olmak üzere endüstriyel tesislerin projelendirilmesi üzerine oldu. Son otuz iki yıldır da Tekfen Mühendislik’te yine aynı konular üzerinde çalışıyorum. 1985 yılında on yıllık bir mühendis olarak şirkette çalışmaya başladım, daha sonra sırası ile teknik müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldım, son sekiz yıldır genel müdür olarak çalışıyorum. İş hayatım boyunca masa başında çizim yapmaktan tasarım hesaplarının yapılmasına kadar mühendisliğin her aşamasında çalıştım. Şimdilerde her ne kadar yönetim görevleri çokça zamanımı alsa da fırsat buldukça dizayn çalışmalarına da bizzat katılırım. Çalışma masamda her zaman çizim yapabileceğim kâğıtlarım ve gönyelerim vardır. Mühendislik her şeyden önce benim için müthiş bir hobi. Her ne kadar yönetici de olsanız mühendislik becerilerinizi sürekli canlı tutmanın hele bir mühendislik firmasını yönetiyorsanız olabildiğince dizayn çalışmalarına bizzat katılmanın gerekliliğine inanıyorum.

Kurumsal liderlik kriterleriniz nelerdir?

Mühendislik bilgi kadar aynı zamanda deneyim işidir. Deneyim firma kimliğini oluşturan en önemli unsurların başında gelir. Kazanılan deneyimin kurum içi paylaşımı son derece önemli. Tabii öte yandan bilginin sürekli geliştirilmesi de bu işin olmazsa olmazı. Mühendislik firmasında çalışıyorsanız sürekli araştıracaksınız, bilgilerinizi artıracak yeniliği izleyeceksiniz. Sorgulayıcı olmanız, yaratıcılığınızı canlı tutmanız şart. Bu yaklaşımlarınızı tüm çalışanlarınızla paylaşmak çok önemli. Bir diğer konu da genç arkadaşlara fırsat vermelisiniz. Biz Tekfen Mühendislik olarak kadromuza her yıl yeni mezunlar katıyoruz ve şirket içi eğitim programları ile arkadaşları uzmanlaşacakları konularda yetiştirmeye çalışıyoruz. Kurumun sürekliliği için arkadan gelecek olanları bu yönde eğitmeniz şart. Gençlere güveneceksiniz, onlara inisiyatif kullanma olanağı vereceksiniz ki yaptıkları işi sevsinler, sahiplensinler. Hiçbir kurumun başarısı sadece kişilere bağlı olmamalı. Kurum kültürüyeni nesillere aktarılmalı.

Geriye dönüp baktığınızda, çalışma hayatınızın dönüm noktası neydi?

Her şeyden önce mesleğimi çok seviyorum. Bu güne kadar dünyanın değişik coğrafyalarında gerçekten çok güzel projelerde çalışma olanağım oldu. Hayalimde her zaman uluslararası standartlarda bir mühendislik firması yaratma isteği vardı.. Tekfen Mühendislik ile bunun gerçekleştirilmesi yönünde önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Bu nedenle Tekfen’de çalışıyor olmak, çalışma hayatımın en önemli dönüm noktasıdır diyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada özellikle rafineri, petrokimya ve enerji konuları başta olmak üzere endüstriyel yapılarda bulunduğumuz coğrafyanın en güçlü firması durumundayız. Tabii daha yol alınması gereken çok şey var. Mühendislik sonuçta doğrudan düşünsel bir çalışma, daha büyük projelere imza atabilmek için sayıca çok daha fazla yetenekli insan gücüne ihtiyacımız var. Bugün bizimle aynı işi yapan dünya devi diyebileceğimiz firmalarda çalışan sayısı binli rakamlarla telaffuz ediliyor. Hedefimiz Tekfen’i mühendisliği ile de dünya liglerinde en üste taşımak.

İş dışında nasıl bir Alparslan Güre var?

Kitap okumayı çok severim. Sinema ve müzik bir diğer ilgi alanım. Vakit buldukça yan flüt çalıyor, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İstediğim noktaya gelebilirsem ilk adım olarak metro istasyonları yada caddelerde çalma hayalim var!Bu arada aynı anda iki  kitap yazmaya çalışıyorum. Bunlar,mesleki deneyimlerimi herkesle paylaşabileceğim tamamen teknik kitaplar. Bu sayıyı ileride daha da artırabilirim belki.Sokak sporu yapıyorum. Yani açık havada yürüme bazen de hafif koşu. Hafta içinde iş çıkışı beni Arnavutköy sahilinde görebilirsiniz.

 

Share.

About Author

Leave A Reply