Risk analizi mi? Risk değerlendirmesi mi?

0
Risk değerlendirmesi; risk belirleme, risk analizi ve risk kıyaslamasından oluşan genel prosestir. Risk analizi; risk değerlendirmesine, risklerin iyileştirilmesinin gerekli olup olmadığına ve en uygun iyileştirme stratejilerine ve yönetimlerine girdi sağlamaktadır. Standartlarda görüldüğü üzere risk analizi, risk değerlendirmesinin bir adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yerlerinde hazırlanan dokümanların risk analizi değil “Risk değerlendirmesi” olarak adlandırılması doğru bir yaklaşım olacaktır.

ABBAS MUSA GÖKBURUN 

KİSGDER Yönetim Kurulu Başkanı

2012 yılında ülkemize iş güvenliği anlamında farklı bir soluk getiren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş güvenliği uygulamaları ve yöntemleri hakkında etkin bir yol çizmektedir.  Bu yönetmelik, bizlerden iş yerindeki riskleri belirlememizi istemektedir. Genel çerçevede baktığımızda hayatımızdaki riskleri belirlememiz için bir prosedür yoktur. Karşımıza çıkan riskleri algılamak ve yönetmek için kendi paradigmamızı ve amigdalamızı kullanmaktayız. Sıcak bir nesneye dokunduğumuzda yanabileceğimizi, yüksekten düştüğümüzde zarar göreceğimizi çocukluk döneminden itibaren öğrenmiş oluruz. Mevzuatın bu anlamda karşılığı, insanın tanıdığı ve tanımadığı risklere karşı yol göstermektir.

Riskleri bir kişinin değerlendirmesinin doğru sonuç vermeyeceği gibi, metot geliştirirken veya bir teori sunarken tek kaynak ile hareket etmek de kusurlu bir başlangıç olacaktır. Bu manada risk konusunu irdelerken yalnız risk değerlendirme yönetmeliğinin değil yürürlükte olan bazı standartların da ele alınması gerekmektedir. Bazı yönetmelikler, standart ve yönetmelikler ile birlikte kullanılması gerektiğini atıf ile belirtilmiştir. Ancak atıfta bulunulmaması o konuya ilişkin standartların kullanılmayacağı anlamına gelmez. İş güvenliği sektöründe risk analizi tabiri sıkça duyulmakta, dillere pelesenk olmuş durumda.

Mevzuat açısından kavram kargaşasını ortadan kaldıracak olan güç tanımlar ve içeriklerdir. Risk analizi; Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecidir. TS ISO Guide 73 Risk yönetimi terimler ve tarifler’in içerisinde bu şekilde tanımlanmıştır.[1] Aynı zamanda risk analizinin risk kestirimi olduğu ifade edilmiştir. Yine aynı standartta risk değerlendirme için riskin kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için risk analizi ve risk kıyaslanması süreci olarak ifade edilmiştir.[2]

Risk analizinin, risk değerlendirmesi ve risk iyileştirmesi hakkında kararlar için temel teşkil edeceği ifade edilirken risk değerlendirmesi; risk tanımlama risk analizi ve risk değerleme ile ilgili toplam süreç olarak belirtilmiştir.[3] Risk değerlendirmesi; risk belirleme, risk analizi ve risk kıyaslamasından oluşan genel prosestir.

Risk analizi; risk değerlendirmesine, risklerin iyileştirilmesinin gerekli olup olmadığına ve en uygun iyileştirme stratejilerine ve yönetimlerine girdi sağlamaktadır. Standartlarda görüldüğü üzere risk analizi, risk değerlendirmesinin bir adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yerlerinde hazırlanan dokümanların risk analizi değil “Risk değerlendirmesi” olarak adlandırılması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu beyanlardan anlaşılacağı gibi risk analizi iş yerinde risk değerlendirmesi aşamasında temel oluşturması ve kestirim için yapılır.

Ayrıca TSE EN 31010 risk değerlendirme tekniklerini ele almış ve yapılan işlemlere göre uygun risk değerlendirme yönteminin seçimi için yol çizmiştir. Ancak tüm risk değerlendirme metotlarını ele almamıştır; ”Bu standart, tüm tekniklere atıfta bulunmaz ve bir tekniğin bu standartta bulunmaması, o tekniğin geçersiz olduğu anlamına gelmez.” maddesini standart içerisinde belirtmiştir.

Sonuç olarak Risk değerlendirmesi ile risk analizi farklı kavramlardır. Her kavram kendi anlamına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Kaynak

[1]ISO/IEC Guide 73 Risk yönetimi – Terimler ve tarifler –Kullanım kılavuzu ICS 01.040.03; 03.100.01

[2]TS EN 31010’a göre (Risk yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri)

[3]TS ISO 3100’e göre; (Risk yönetimi ve prensipler ve klavuzlar)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

Share.

About Author

Leave A Reply