Sektör, kimyada ithalat bağımlılığını azaltacak

0
Kimya Sanayi Platformu (KSP) Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Reha Gür, Kontrol Dünyası’nın sorularını cevapladı. Sektörün son 5 yıllık karnesini çıkaran Gür, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve beklentileri açıkladı. 2018’i 17,4 milyar dolar ihracat ve 157,7 milyar TL ciroyla kapatmayı hedeflediklerinin altını çizen Gür, “Önümüzdeki dönemde girdi tedarikinin güvenceye alınması birinci önceliğimiz olacak. Sektörün zayıf karnı olan ithalat bağımlılığının azalmasını ve katma değeri daha yüksek ürünlere geçişin sağlanmasını umuyoruz.” dedi.

KONTROL DÜNYASI / ÖZEL RÖPORTAJ

PagderEylül ayı ihracat verileri, bütün dikkatleri kimya sanayine çekti. En çok ihracat yapan sektörler listesinde 3.’lükten 2’liğe yükselen kimya sanayi, yeni hedeflerini belirledi. 2018’i 17,4 milyar dolar ihracatla kapatmayı planlayan sektör, toplam cirosunu 128,6 milyar liradan 157,7 milyar TL’ye çıkaracak.

Sektörün önemli temsilcileri arasında yer alan Kimya Sanayi Platformu’nun (KSP) Başkanı Reha Gür, son 5 yıllık rakamları ortaya koyarken, Kimya Sanayi’nin yakın dönemde yaşadığı sorunları, şirketlerin hükümetten beklentilerini ve sektörün hedeflerini anlattı. Kontrol Dünyası Dergisi’nin sorularını cevaplayan Gür, son dönemde yaşadıkları en büyük sıkıntıyı döviz kurlarındaki dalgalanma olarak gösterdi. Yoğun hammadde ihtilatı yapan bir sektör olarak bu dalgalanmanın durulmasını beklediklerini vurgulayan Gür, önümüzdeki dönemde sektörün girdi tedarikinin güvenceye alınmasını birinci öncelik olarak belirlediklerinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Kimya’yı stratejik öncelikli sektörler arasında belirlemesinin bu konuda ellerini güçlendirdiğin kaydeden Gür, kimya sanayinin son yıllarda yaptığı atılımın hızlanmasını, sektörün zayıf karnı olan ithalat bağımlılığının azalmasını ve katma değeri daha yüksek ürünlere geçişinin sağlanmasını umduklarını ifade etti.

Aynı zamanda İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) Danışma Kurulu Üyesi olan Reha Gür’ün sorulara cevaben yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:

KİMYA SANAYİNİN 5 YILLIK KARNESİ

– Sektörünüz 2017’yi nasıl geçirdi? 2017’de yüzde kaç büyüdü?

2017 yılı kimya sektörü açısından 2016 yılının yaralarının sarıldığı bir yıl oldu. Sektörümüz 2016 yılında yaşanan duraklamaya hızlı bir reaksiyon vermiş 2017 yılını yüzde 15,8 gibi rekor bir ihracat artışıyla kapatmıştır.

– 2018 yılı Kimya Sanayi için nasıl geçiyor? Bu yıl içinde en son verilere göre ne kadarlık bir büyüme gösterdiniz? Bu büyümede ne etkili oldu?

2018 yılında ciroda TL bazında yüzde 22 civarında bir büyüme bekliyoruz. Bu büyümede ihracattaki yüzde 8’lik artışın etkisi olduğu gibi yıl içerisinde yaşanan döviz hareketliliği de etkili olmuştur.

– Sektörünüzün cirosal büyüklüğü 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında neydi? 2018 sonunda Kimya Sanayi’nin ne kadar büyümüş olmasını öngörüyorsunuz?

Kimya sektörünün büyüklüğü incelendiğinde 2014 yılında 109,8 milyar TL olan sektör cirosunun izleyen yıllarda sırasıyla 116,9 milyar, 121,3 milyar ve 2017 yılı itibariyle de 128,6 milyar TL’ye ulaştığı görüşmektedir. 2018 yılında ise sektör cirosunun 157,7 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.

– Sektörünüzün ihracatı 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında neydi? 2018 sonunda ihracatın ne kadar büyümüş olmasını öngörüyorsunuz?

2014 yılında 17,8 milyar dolara ulaşan kimya sektör ihracatı sonraki iki yıl düşüş yaşayarak 2015’te 15,4 milyar dolara ve 2016’da 13,9 milyar dolara gerilemiştir. Sonrasında gerek ülkede gerekse sektörümüzde yaşanan toparlanma dönemi ile birlikte ise sektör ihracatı 2017’de 16,1 milyar dolara yükselmiştir. İhracatta yaşanan söz konusu artışın 2018 yılında da devam ettiğini gözlemliyoruz. İhracatta yaşanan bu olumlu havanın devam etmesi durumunda 2018 yılı ihracatının yüzde 8 artışla 17,4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

GİRDİ TEDARİKİ GÜVENCEYE ALINMALI

– Kimya Sanayi’nin son dönemdeki en önemli artı ve eksileri nelerdir? 2019’da odaklanacağınız en önemli konu başlıkları arasında neler bulunuyor?

Sektörü son dönemde en olumsuz etkileyen etmen döviz kurunda yaşanan dalgalanma oldu. Bu dönemde ihracat ağırlıklı çalışan firmalarımız kurlarda yaşanan dalgalanmadan daha az etkilenirken, yoğun olarak iç pazar çalışan firmalar oldukça olumsuz etkilendi. Önümüzdeki dönemde de sektörün girdi tedarikinin güvenceye alınarak kur dalgalanmalarının etkisini minimuma indirmek birinci önceliğimiz olacak.

– Sektörünüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki 5 yılda en önemli hedefiniz nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da kimya sektörünü gerek katma değer, gerekse istihdam yaratma rolünü gözeterek stratejik öncelikli sektörler arasında en önde gelen sektörlerden biri olarak belirlemesi ile birlikte sektörün atılımının hızlanacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde açıklanan proje bazlı teşvik sistemi kapsamına alınan yatırımlarda da kimya sektörüne verilen değer bir kez daha göz önüne serilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu projelerin hayata geçmesiyle sektörün zayıf karnı olan ithalat bağımlılığının azalması ve sektörün katma değeri daha yüksek ürünlere geçişinin sağlanmasını umuyoruz.

DAHA STABİL BİR KURUN YOLLARI ARANMALI

– Dünya genelinde son dönemde yaşanan ticaret savaşları pek çok ülkenin ekonomisine olumsuz etki ediyor. Ham maddede ithalata bağlı bir sektörsünüz, dövizdeki artış ve dalgalanmalar sizi nasıl etkiliyor?

Petrokimyaya dayalı ithalat söz konusu olduğu için ticaret savaşlarından önemli derecede etkilenmeyecektir. Bununla birlikte ambargo, petrol fiyatlarındaki artış gibi konulardan etkilenme söz konusu olacaktır. Üretimi yaklaşık yüzde 70 oranında ithalata bağımlı bir sektör olarak döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Her ne kadar TL’nin değer kaybı kısa vadede ihracat pazarlarında rekabet gücümüzü arttırıyor olsa da özellikle yoğun olarak yurt içine çalışan firmalarımızı zorlamaktadır.

– Pek çok sektörde dövizden TL’ye geçiş yapılıyor, sektörünüzün bu değişimden olumsuz etkilenmemesi için çözüm önerileriniz var mı veya devletten neler bekliyorsunuz?

Açıkçası ithal bağımlı sektörlerde TL’ye geçiş kısa vadede firmaların sırtına çok fazla kur riski bindireceği için riskli durmakta. Bu durumun önüne geçilmesi için bir an önce yapısal reformların hayata geçirilerek TL’nin yabancı paralar karşısındaki gücünü geri kazanmanın ve daha stabil bir kurun yolları aranmalıdır.

PLASTİK, KİMYA SEKTÖRÜNÜN YÜZDE 35’İNİ OLUŞTURUYOR

– Ülkemiz kimya sanayinde hangi sektörler daha öne çıkıyor? Hangi alanlara daha çok yatırım yapılmalı? Sektör olarak AR-Ge ve girişimciliğe (start-up) nasıl bakıyorsunuz.

Kimya sektörü içerisinde gerek ciro gerekse ihracat rakamları bakımından en önde gelen sektör plastik sektörü olup, bunu ise sırasıyla mineral yağlar ve yakıtlar, anorganik kimyasallar, kauçuk, uçucu yağlar ve kozmetikler, eczacılık ürünleri, boyalar, organik kimyasallar ve diğer sektörler gelmektedir. Plastik sektörü toplam kimya sektörünün yaklaşık yüzde 35’ini oluşturmaktadır. Kimya sektörünün tamamında gözlemlenen girdide ithal bağımlılığı azaltacak alanlara yatırım yapılarak bu katma değerin ülkemizde kalması sağlanmalı. Ayrıca sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere gerek meslek liselerinin gerekse üniversitelerin altyapısı güçlendirilmeli. Kimya sektörü gibi Ar-Ge faaliyetini yoğun olarak sürdüren sektörlerde nitelikli eleman ihtiyacı daha da öne çıkmakta. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 987 Ar-Ge merkezinin yüzde 12’si doğrudan kimya sektörüne hizmet etmekte. Kimya sektörünün girdi sağladığı sektörler düşünüldüğünde ise bu sayı çok daha yukarılara çıkmakta.

PAZAR ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ÖNEM KAZANIYOR

– Sektörde yerli-yabancı kaç firma var, ne kadar kişi istihdam ediliyor? Sizin için önemli pazar ülkeler hangileri, yeni hedef pazar ülkeleriniz var mı?

Sektörde yer alan toplam firma sayısı 10.000’in üzerinde, sektörün toplam istihdamı ise yaklaşık 500.000. Bu firmaların 424’ü yabancı sermaye ortaklı firmalardır. AB ülkeleri, ABD, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi önde gelen pazarlarımız önemini korumakla birlikte pazar çeşitlendirmesine gitmenin de her gün önem kazandığı bir dönemdeyiz.

TURKCHEM YENİ İŞ FIRSATLARI SUNACAK

– TURKCHEM Fuarı’nın kimya sektörüne katkılarını değerlendirebilir misiniz? Fuardan somut beklentileriniz neler?

Özel kimyasallar, genel kimyasallar, petrokimya ve kimyasal ara ürünler konusunda sektörün en önemli fuarı olan TURKCHEM fuarı ilk düzenlenmeye başladığı 2006 yılından beri sektörün en önemli buluşması olmuştur. Bu yılda başarıyla gerçekleşeceğine inandığım fuar, özellikle katılımcı firmalarımıza yeni iş fırsatları sunacaktır.

Share.

About Author

Leave A Reply

'