Temiz kömürün düşman değil dost olduğunu anlatacağız

0
Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nin en önemli katılımcıları arasında yer alan Akçelik Madencilik’in Genel Müdürü Öztorun, Dökme Malzeme Dergisi’nin sorularını cevapladı. Zirvenin olumsuz algıları ortadan kaldırması adına önemli bir platform olacağına dikkat çeken Öztorun, kömürün artık çevre ve insan sağlığına düşman değil, dost olduğunun anlatılacağını vurguladı. Öztorun, enerjide dışa bağımlığın azaltılması adına da umutları artırıcı mesajlar verdi: “Yeni teknolojiler sayesinde halk sağlığına olumsuz etkileri en aza indirilmiş santrallerle yerli kaynaklarımızın daha verimli kullanılacağına inanıyorum.”

DÖKME MALZEME DERGİSİ / ÖZEL RÖPORTAJ

Türkiye’nin kömür ve endüstriyel hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Akçelik Madencilik, ülkenin en köklü kuruluşlarından… 1961 yılından bu yana madencilik sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Akçelik, kalite ve güvenliğe verdiği önemle biliniyor. Ar-Ge çalışmaları, teknolojiye yapılan yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri şirketin kalite değerini yükseltirken, sektöre de örnek oluyor. Madencilik faaliyetlerinin en sıkıntılı iki alanını oluşturan çevre ve iş güvenliği konularında da firmanın hassasiyetleri takdir topluyor. Çalışanların güvenliği ve sağlığı için yatırım yapan bir firma olarak öne çıkan Akçelik Madencilik, her yıl 20.000’in üzerinde fidan dikerek aldığından fazlasını doğaya vermeyi amaçlıyor. Şirketin Genel Müdürü Suat Öztorun, bu konuda Tekirdağ Malkara işletmesini örnek gösteriyor. Mera sahalarını, kömür üretiminden sonra Gıda, Tarım ve hayvancılık Tarım İl Müdürlüğü’ne iade ettiklerini hatırlatırken, söz konu mera alanının eskisinden daha iyi vasıfta olduğuna dikkat çekiyor. Öztorun’un verdiği bilgilere göre 2016 yılında iade edilen mera alanı ise 60 dekar.

Sektörel gelişmeleri yakından takip eden firma, piyasanın kalite değerini yükseltme adına da önemli girişimlerde bulunuyor. Kömür Üreticileri Derneği’nin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Uluslararası Temiz Kömür zirvesinin önde gelen katılımcıları arasında yer alan Akçelik Madencilik Genel Müdürü Suat Öztorun, hem zirvenin sektör ve ülke açısından önemini hem de şirketin hedeflerini Dökme Malzeme Dergisi’ne anlattı. Öztorun’un zirveden en büyük beklentisini, olumsuz algıların giderilmesi oluşturuyor. “Temiz Kömür Zirvesi’nin kamuoyuna kömürün artık çevre ve insan sağlığı düşmanı değil, dost olduğunun anlatılacağı bir platform olmasını bekliyoruz.” diyen Öztorun, bu konuda teknolojik gelişmelerin altını çiziyor. Artık tüm kirleticilerin santrallerdeki teknolojiler sayesinde bacada tutulabildiğinin altını çiziyor.

Güncel gelişmelerle birlikte şirketin faaliyetleri ve hedefleri konusunda Dökme Malzeme Dergisi’nin sorularını cevaplayan Öztorun’un değerlendirmeleri şöyle:

KÖMÜR ZİRVESİ, BİLİMSEL TARTIŞMA PLATFORMU

– Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi’nin en önemli katılımcıları arasında yer alıyorsunuz. Zirveden beklentilerinizi açıklar mısınız?

Temiz Kömür Zirvesi ülkemizde ilk defa düzenleniyor. Temiz kömür kavramı Türkiye için yeni olsa da dünyada yeni değil. Belki renginin siyah olması, eliniz değince kirlenmesi, kelime olarak “temiz” denmesini manidar kılıyor ama… Artık teknoloji her düzeyde geliştiği gibi, kömür ve kömürden elde edilen enerjide de, insan sağlığına zararsız, çevreye yaptığı olumsuz etkileri minimuma indirilmiş bir madenden bahsediyoruz. Elektrik santralleri yeni teknolojilerde bacada tüm kirleticilerin tutulabileceğini göstermektedir. Yakma teknolojileri de öyle gelişti ki, tam yanma ile hem daha ekonomik ve verimli olmasını sağlıyor hem de çevreye karşı kirletici olmuyor.

Bu nedenle,  Temiz Kömür Zirvesi’nin kamuoyuna kömürün artık çevre ve insan sağlığı düşmanı değil, dost olduğunun anlatılacağı, kömür teknolojilerindeki dünyadaki son gelişmelerin bilimsel olarak tartışılacağı bir platform olmasını bekliyoruz.

YERLİ KÖMÜRE VERİLEN ÖNEM ARTIYOR

– Ülkemiz kömür rezervleri bakımından güçlü olmasına rağmen elektrik enerjisi üretiminde bu gücünden yararlanamıyor. Bu konuda sektörü sınırlayan etkenler nelerdir? Çözüm konusunda neler yapılabilir?

Hepimiz biliyoruz ki, enerjideki dışa bağımlılık %50’nin üzerine çıktı. Cari açığı oluşturan etkenler içinde enerjinin payı çok büyük. Diğer yandan enerji hammadde arzındaki risk de ülkemizi oldukça zor duruma sokmaya aday. Maalesef petrol yataklarımız ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil. Diğer yandan doğalgazın yaygınlığı buna yol açtı. Son 10 yıldaki ithal kömüre dayalı santrallerin artmış olması, yerli kömür üretimini zorlar hale gelmişti. Dünyada emtia fiyatlarındaki düşüşle birlikte ithal kömürün fiyatı, yerli kömürün maliyetinin altına inmişti.  Bu da ucuzluğu ve yüksek kalorisi nedeni ile ithali daha avantajlı kılıyordu. 2016’da dünya kömür fiyatlarının yükselmesi ile iç pazar canlandı. Yeni teknolojilerin kullanılması ile halk sağlığına olumsuz etkileri en aza indirilmiş santrallerle yerli kaynaklarımızın daha verimli kullanılacağına inanıyorum. Yerli kömüre verilen önem ve teşviklerin artması da bunu hızlandıracaktır.

– Kaliteli kömür konusundaki hassasiyetiniz biliniyor. Yıkama tesisleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yapı olarak 7-8 metre karışık (kil, taş, toprak, kömür) bir Kömür aynamız (1500 cl. Cal) mevcut. 2 adet (1.150ton/2.200ton kapasiteli) 350 ton yıkama kapasiteli tesislere, bu yapıyı getirip zenginleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tamamen Temiz kömüre endeksli çalışıyoruz. Yoğunluklarla 4000 cl cal. seviyelerine çekiyoruz. Çevreye duyarlı bir firmayız, bunun için kurutmalarımızda filtreler ve şılam için filterpreslerimiz mevcut.

2016’DA 60 DEKAR MERA ALANINI İADE ETTİK

– Kömür ocakları son yıllarda çevreye zarar veren işletmeler olarak lanse ediliyor. Bunun sebepleri nelerdir? Akçelik Madencilik’in doğanın korunması adına yaptığı çalışmaları aktarır mısınız?

Kömür ocaklarının çevreye zararı gerçekten tartışılmaya muhtaçtır. Yeraltı işletmelerinin çevreye zararı ne kadar olabilir? Açık işletmeler ise kömürü aldıktan sonra sahanın rehabilite edilmesi ile yeni rekreasyon alanları oluşturulmakta, çevreye daha kullanışlı araziler ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde orman alanlarının madenler için kullanılma oranı, diğer nedenlerin yanında binde mertebesinde kalmasına rağmen maalesef kamuoyunda oluşan bu yanlış algı düzeltilemedi.

Akçelik Madencilik, faaliyet gösterdiği tüm sahalarda doğanın korunması ve istemeden de olsa verilen tahribatı gidermek için çaba göstermektedir. Bunlardan en önemlisi Tekirdağ Malkara işletmemizdeki mera sahalarını, kömür üretiminden sonra Gıda, Tarım ve hayvancılık Tarım İl Müdürlüğü’ne iade etmemizdir. Mera alanlarında bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınan “Tahsis Amaç Değişikliği” izni ile çalışmaktayız. Bu izni alırken, sahadaki çalışmalarımızdan sonra alanı terk ederken yapacağımız rehabilitasyon işlerinin de projesini sunmaktayız. Buna ait teminatta ilgili merciye sunulmuştur. Mevzuat gereği olarak sahada 20 yıl boyunca bitecek ot bedelini de defaten ödemiş bulunmaktayız. Şirketimiz mera rehabilitasyonu için ruhsat süresinin bitmesini beklemeden, kömürü alınan sahaları rehabilite ederek eskisinden daha iyi vasıfta mera alanı olarak iade etmektedir. Teslim aldığımız mera alanı “orta sınıf mera” iken, geri dönüşüm uygulayarak iade ettiğimiz saha “iyi sınıf mera” vasfındadır. 2016 yılında 60 dekar mera alanını iade ettik. Her yıl çalıştığımız mera alanlarını rehabilite ederek geri dönüşüm uygulamaya devam edeceğiz.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

– Sektörün son yıllarda yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında 2017 ve sonrası için hedefleriniz nelerdir?

Her özel şirket gibi, kömür üretimimizi arttıracak, üretim verimimizi yükselterek, maliyetleri azaltma çabalarımıza devam edeceğiz. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularına azami özen göstererek, çalışanlarımızın burnu kanamamasına çaba göstererek, ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere, yerli kömür madenciliği son günlerde dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, cari açığın azaltılması gibi nedenlerle çok önem kazanmıştır. Yaratılan istihdam da işsizliğin önlenmesi bakımından ayrıca değerlidir.

Share.

About Author

Leave A Reply

'