The Connected Enterprise Daha Rekabetçi ve Yenilikçi Bir Sistemdir

0

Proses Emniyeti

Rockwell Automation

The Connected Enterprise – Genel Bir Bakış

İmalatçılar bugün pek çok baskıyla karşılaşıyorlar. Tüketicilerin artan sayıları ile birlikte, ürünler ve kaynaklar için artan bir küresel ihtiyaca bağlı olarak, endüstriyel üretim üzerinde artan bir talep olacaktır. Endüstriyel işletmeler, bu yüzden, verimsizlikleri gidermeye ve rekabetçi farklılıklarını ortaya çıkarmaya zorlanıyorlar.

Bilgi güçtür. Endüstriyel uzmanlığımızın rehberliğinde internet, güvenlik ve haberleşme ağlarının bir noktada birleşmesi, bulut hesaplamaları, Büyük Veri ve mantıksal çözümleme, sanallaştırma ve hareketliliği içeren teknolojileri harekete geçirmenin verdiği avansla hızlandırılmış olarak The Connected Enterprise, kendilerini Avrupa’da Endüstri 4.0 gibi gelecekteki sistemlere hazırlamak için müşterilerin bugün atacağı temel bir adımdır.

The Connected Enterprise daha rekabetçi ve yenilikçi bir sistemdir. Gerçek-zaman ve ulaşılabilir bir platformla bilgiye erişimi sağlayarak daha iyi karar almayı tetikler, verimsizlikleri ortaya çıkarır ve işbirliğinin fitilini ateşler. İşletme yöneticilerinin imalat ve endüstriyel süreçleri yararlı bir şekilde yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur ve IT (Information Technologies: Bilgi Teknolojileri) yöneticileri ağ karmaşıklıklarını ve siber güvenlik risklerinin açığa çıkışını azaltırlar. The Connected Enterprise üretkenlik-gelişimi bilgisini, her bir rol için anlamlı olan bir içerik içindeki işletme üzerinden, çalışanlarla paylaşır.

Rockwell Automation, kurumsal ağlarla ortak çalışmayı ve endüstriyel uygulamaları emniyete almayı kolaylaştıran ve içeriklendirilmiş çalışma verisi haline dönüştürebilen bir bilgi servetini etkinleştiren standart, açık ve tek-ağlı bir mimariye dayanan bir ağ altyapı üzerinden çalışır.

The Connected Enterprise’ı gerçekleştiren Ana Endüstri ihtiyaçları şunlardır:

  • Pazara Daha Hızlı Erişim: Pazara erişme zamanını hızlandıran ve marka eşitliğini yöneten hız ve yenilik.
  • Gelişmiş Varlık Kullanımı ve Optimizasyon: Esnekliği korurken, otomasyon yatırımınıza geri dönüşü maksimize eder.
  • Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyeti: Daha etkili işletimleri, gelişmiş enerji yönetimini ve daha kolay teknoloji iletimini emniyete alan daha iyi yaşam döngüsü sağlar.
  • İşletme Risk Yönetimi: Fikri mülkiyetinizi ve marka imajınızı daha emin ve güvenli bir çevre ile korur ve kötü ürün kalitesi ve iç ve dış saldırılara bağlı açığa çıkmayı azaltır.
  • İşgücü Verimliliği: Daha iyi işbirliği ve sorun çözümü için, dünyanın herhangi bir yerinden güvenli uzaktan bağlanabilirlik ile OEE’yi geliştirip seyahat masraflarını azaltarak ve makinelerin ve süreçlerin gelişmiş desteğine ek olarak, uzmanlığa verimli bir şekilde bağlanır.
  • Akıllı Harcamalar: IT (Bilgi Teknolojileri) uygulamalarını tesis dışına çıkarır ve onları, IT altyapısı için büyük harcamaları daha esnek ve ölçeklendirilebilir işletme giderlerine kaydıran uzak veri merkezlerinde ağırlar.

İkna edici bir uygulama örneği, bizim bir The Connected Enterprise’a yapmış olduğumuz kendi yolculuğumuzdur. Birçok endüstriyel şirket gibi, Rockwell Automation da üretim sisteminde değişiklikler yaparak ve elindeki teknolojileri yükselterek, rekabetçiliğimizi daha fazla arttırabileceğimizin farkına varmıştır. Daha düşük envanterdeki başarıdan bu yana zamanında teslimatı arttırmış, isteğe-göre-zamanında olmayı ve daha iyi toplam kaliteyi geliştirmiş bulunuyoruz. Bunun bir sonucu olarak, yıllık %4-5’lik üretim artış kaydettik.

The Connected Enterprise Olgunluk Modeli – Endüstri 4.0’ı Gerçeğe Çevirin

Geçişi gerçekleştirmiş bir küresel imalatçı olarak biz, beş-aşamalı Rockwell Automation The Connected Enterprise Olgunluk Modeli sizin işletmenizdeki evrimi destekleyecek bir plan olarak geliştirmiş bulunuyoruz.

Aşama 1: Değerlendirme

Kontroller, ağlar, bilgi çözümleri ve güvenlik de dâhil olmak üzere, bir işletmenin hâlihazırdaki IT/OT altyapısını değerlendirmek hassas bir iştir. Toplam bir değerlendirme, yeni işbirlikçi işletme için, iş zekâsı yazılımı ya da bulut hesaplama kabiliyetleri gibi gelişmiş teknolojiler için temeli atarak, planı ortaya çıkarmakta yardımcı olur.

Aşama 2: Emniyetli ve geliştirilmiş ağlar ve kontroller

Birçok işletme için bir zorluk, işyerindeki güncel olmayan kontrolör ve ağların olumsuz çokluğu ve çeşitliliğidir. Bu aşamada işletme, tesis tabanındaki işletimlerden kuruluşun iş sistemlerine, emniyetli ve adapte edilebilir bir bağlantı sağlayabilecek bir IT/OT omurgası inşa eder. Planlama başlar ve takımlar arası yeni teknoloji seçenekleri kıymetlendirilir ve yükseltme için yol haritaları hazırlanır.

Aşama 3: Tanımlanmış ve organize edilmiş iş verisi kapitali (WDC)

İş süreçlerini geliştirmek için gerekli olan eldeki tüm verileri tanımlamak ve organize etmek son derece önemlidir. Etkili bir IT/OT işletimi, verileri IoT cihazlarından ve kuruluş üzerinden, gerçek-zaman ve kritik karar-verme için kullanılabilecek performans-kritik bilgiyi dağıtmak için işbirliği yapar.

Aşama 4: Matematiksel analiz

Odak, devamlı gelişmeye ve yeni bulunmuş IT/OT yeteneklerinin en iyi şekilde nasıl yükseltileceğine kayar. WDC’yi kullanan mantıksal çözümleme, gerçek-zamanlı bilgi için en büyük ihtiyaçları işaretlemeye yardımcı olur. Bu aşamada “veriler”, görünürde ve harekete geçebilir olan “bilgilere” dönüşür.

Aşama 5: Optimizasyon ve İşbirliği

The Connected Enterprise, tedarik ve talep zinciri üzerinden ve dış olaylara, tedarikçi ve müşteri aktivitelerine, iş dünyasındaki eğilimlere ve değişen Pazar şartlarına karşı tepkiselliği sağlayarak, kuruluşun tümündeki aktiviteleri önceden tahmin eden bir çevrenin yaratılmasını sağlar. İşletmeler aynı zamanda, merkezi olarak yerleşmiş olan uzmanlarını, en iyi uygulamalarını paylaşarak ve tüm bir tedarik zincirinin bilgi tabanını kaydederek, operasyonları karşısında yükseltebilirler. Bu blog makalesinde, kuruluşun tümünde etkili olarak bağlı olan ağların olasılıklarının iç yüzü anlaşılabilir.

Uygulamalı Deneyim – Sonuç ve Örnek Olay İncelemeleri

Rockwell Automation, The Connected Enterprise’ı kendi arayışlarında anlamlı başarı elde etmiştir. Sürecin gelişimleri ve The Connected Enterprise uygulamaları üzerine daha fazla bilgi bu rapor ve blogda mevcuttur:

–              The Connected Enterprise’ın Sihirli Formülü: İnsanlar, Süreçler ve Teknoloji

–              Kuruluşu Bağlarken Öğrenilmiş Önemli Dersler

Farklı sektörlerden çok sayıda imalatçı, The Connected Enterprise’ın başarılı uygulamalarını Rockwell Automation teknolojisi ve çözümleri sayesinde edinmişlerdir.

Share.

About Author

Leave A Reply

'