VAKUMLA TEMİZLEME VE TOPLAMA SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

0

Endüstri ve sektör farklılıklarına bakılmaksızın, günümüzde artan ve ağırlaşan rekabet zorlukları ve İSG türünden gereksinimlerin daha da yoğun olarak uygulamaya konulması, İşletmelerin birkaç temel konuda daha da dikkatli davranmalarını gerekli kılmıştır. Bununla birlikte kuruldukları yıllarda şehir dışında kalan çeşitli İşletmeler, nüfus artışları ve yerleşim yerlerinin genişlemesi sebebiyle artık yaşan alanları içerisinde kalmışlardır. Bu durum da yine çevresel konularda çok daha dikkatli olunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Çimento fabrikaları, kömür yakan termik santraller, madenler, demir ve çelik işletmeleri, gübre, seramik, cam, toprak sanayii ve hatta dumansız üretim yapan sanayi kollarında da ister istemez toz oluşumu ve malzeme döküntüleri oluşmaktadır. Bu dökülen ve saçılan malzemeler, konvansiyonel metotlarla yani bir başka değişle kova, kürek, v.s. kullanılarak temizlenmeye çalışılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ve daha ileri sistemlerin kullanım gereksinimleri ile artık bu tip temizleme ve ortamdan uzaklaştırma yöntemleri yerini yüksek kapasitede emiş yaparak biriken ve üretime engel teşkil edebilecek yapıda olan malzemelerin endüstriyel vakumla temizleme ve toplama sistemlerine hızlı ve sorunsuz bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. Yüksek deşarj kapasitesine sahip bu sistemle, söz gelimi işletmelerin proseslerinde kullanılan kovalı elavatörlerin çukurlarında biriken yüzlerce kilo malzemenin temizliği birkaç saat içerisinde tamamlanmaktadır. Bu işlerin manüel yöntemlerle yapılması günler alabilmektedir. Sırf temizlikten değil, aynı zamanda da üretim kayıplarından doğabilecek zararlar bu sayede önlenmiş oldu. Bilindiği üzere süpürge, faraş, fırça veya basınçlı hava püskürtülerek yapılan temizliktehavaya kalkan toz gidip, bir başka noktaya, genellikle motorlar, elektrik kabloları, pistonlar, klapeler ve hassas elektronik ekipmanların üzerine yapışıp, bunların bakım sürelerinin sıklaşmasına ve hatta arızalanmalarına neden oluyorlar.

Endüstriyel vakumla temizleme ve toplama sistemlerinde ise üretim alanlarının temizliği kolayca ve çok kısa bir sürede ve yine çok az bir maliyet ve işçilikle sağlanmaktadır. Toplanan malzemenin zerresi bile kalmayacak bir şekilde ve vakumla toplanarak boru hattından geçen malzemeler dış ortamlara verilmeden doğrudan toplama bunkerine iletildiği için kesin olarak temizlik ve toplama sağlanmaktadır. Bir başka avantajı da elle veya işçi marifeti ile temizlenmesi ve ulaşılabilmesi güç noktalara endüstriyel vakumla temizleme ve toplama sistemleri ile kolaylıkla ulaşılmaktadır. İnsan gücü ile kaldırılması zor olan malzemenin kısa sürede onlarca metre uzaklığa nakli de sağlanabilir. Bir de saçılan ve dökülen ürün kıymetli ise ve tekrar üretime verilmesinde herhangi bir sakınca doğmuyorsa, endüstriyel vakumla temizleme ve toplama sistemleri bu ürünleri tekrar üretime kazandırabilir ve yine aynı şekilde nihai ürün olarak değerlendirilmelerini sağlar. Bu ve bunun gibi benzer uygulamaları yaptığımız endüstriyel tesisler de mevcuttur. Sistem, kendini kısa sürede sırf toplanarak kazanılan malzemeden amorti etmektedir.

Bu sistemler sayesinde korunan makine ve ekipmanın ömrü uzar, üretimde kalış süresi arttığından dolayı üretim seviyesi yükselir, planlanan üretim hedeflerine hatta daha da üstüne çıkış sağlanabilir.

Yünel Elektromekanik Ltd. Şti. olarak biz, 20 yılı aşkın bir süredir bu konu üzerinde çalışmalarımızı yapmaktayız. Şu anki teknolojimiz ve bilgi birikimimiz ile bu konuda dünya lider firmaları arasında yerimizi aldık. Bu çalışmalarımız sonucunda da yine dünyada da kabul görmüş, Türk Mühendisliği’nin ve Makine Sektörü’nün medar-ı iftarı konumuna gelmiş 36 farklı model ve tipte Yünel Süpervac Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Sistemleri’ni siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

Bu Sistemler Avrupa’nın sayılı İşletmelerinde ki bunlar arasında Hollanda’da ve Romanya’da konuşlanan tesisler de bulunmaktadır ve en iyi şekilde görevini yerine getirmektedirler. Bizim en büyük gururumuz bu bayrağı kuzeyden güneye, doğudan batıya yurdun farklı bölgelerinde de dalgalandırmak ve Yünel Süpervac® markasını bir dünya markası haline getirmektir. Keza, müşterilerimiz memnuniyetlerini birçok kez dile getirmekten çekinmemişlerdir. Türkiye’nin sektörlerinde öncü konumda bulunan büyük İşletmeleri de bizim teknolojimize güvenerek uygulamalarında Yünel Süpervac®Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Sistemlerini seçmişlerdir. Son olarak, Bangladeş’te bir Çimento Fabrikası da bizim ürünlerimizde karar kılmış ve alımını gerçekleştirmişlerdir. Bu gurur hepimizindir. Daha nice başarılı yıllara hep birlikte erişmemiz dileğimize; bizi bugünlere getiren sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Share.

About Author

Leave A Reply